29.8 Öppna ekogårdar på Naturens dag

På Naturens dag den 29 augusti 2020 har ekogårdar möjlighet att hålla öppet hus och berätta om ekologisk produktion för besökare. Evenemanget Naturens dag lyfter fram inhemsk ekologisk produktion och berättar om vardagen på gårdarna.

Önskemålet är att varje gård håller öppet hus ca kl. 12-15, visar runt på gården, presenterar gårdens verksamhet och berättar hur gården främjar naturens biologiska mångfald. Var och en gård ordnar program utifrån sina egna förutsättningar. Exempel på aktiviteter som gården kan ordna är en rundvandring på gårdens marker, en titt på vårdbiotoper och åkerskiften som befinner sig i olika faser av växtföljd eller en naturstig. Att erbjuda besökare möjlighet att får se gårdens djur och arbetsmaskiner samt köpa säsongens produkter direkt på gården är också uppskattat. Gårdar kan också ordna annat program, till exempel självplockning, identifiering, insamling av växter samt häst- och traktoråkning eller ha gårdscafé. 

Målsättningen är att 50 ekogårdar runt om i landet medverkar. Ifjol medverkade 41 gårdar som uppskattningsvis samlade 8 000 besökare.

Anmälan för ekogårdar som vill hålla öppet hus på Naturens öppnar under våren.

Öppna ekogårdar på Naturens dag koordineras i samarbete mellan Pro Luomu ry, jord- och skogsbruksministeriet, Förbundet för Ekologisk Odling rf, MTK och SLC. 

Jord- och skogsbruksministeriet ger i år en engångsersättning till ekogårdar som öppnar upp sina dörrar. 

Mera information på Facebook-evenemanget

Kontaktperson på SLC:
kommunikationschef Mia Wikström, 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi