7.10 Webinarium: Klimatarbete som framgångsfaktor för det inhemska livsmedelssystemet

Inbjudan: Webbinariet Klimatarbete som framgångsfaktor för det inhemska livsmedelssystemet 7.10 kl. 9 – 11.00

De klimatfärdplaner som beretts av aktörerna i livsmedelskedjan är nu färdiga. Utöver färdplanerna ska det i enlighet med regeringsprogrammet arbetas fram ett program för klimatvänlig mat samt ett klimatåtgärdspaket för markanvändningssektorn.
Tillsammans skapar dessa en bra grund för ett hållbart livsmedelssystem.

Den 7 oktober kl. 9 – 11.00 ordnar vi ett webbinarium för att presentera färdplanerna och för att diskutera hur dessa planer ska genomföras och vilka samarbetsmöjligheter det finns inom matsektorn. Boka in datumet i din kalender redan nu.

Ett mer detaljerat program och en länk för anmälan sänds senare. Webbinariet ordnas av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Livsmedelsindustriförbundet, Dagligvaruhandeln och Turism- och restaurangtjänsterna.

Mer från SLC