8.12 SLC:s fullmäktiges höstmöte

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till sitt ordinarie höstmöte tisdagen den 8 december 2020 klockan 9.00 på distans via Teams. Möjlighet finns även att delta i mötet på SLC:s centralkansli.

Kallesen har sänts till fullmäktigemedlemmar som ombes anmäla sig till höstmötet senast fredagen den 4 december 2020. Om fullmäktigeledamot är förhindrad att delta i mötet, meddela SLC:s kansli snarast så att vi kan kalla in suppleanten.

Alla anmälda får en Teams möteslänk per e-post inför mötet för att ansluta till videomötet.

Mer från SLC