Livsmedelsverket: Gårdarnas stödansökan förlöpte smidigt också under undantagsförhållandena

Sammanlagt 44 945 gårdar gjorde upp sin stödansökan på nätet i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. Ungefär 2 600 gårdar ansökte om stöd med pappersblanketter. Antalet preciseras när kommunerna har registrerat alla inkomna pappersansökningar.

Det totala antalet ansökningar om samlade stöd minskade med cirka 1 300 ansökningar jämfört med 2019. Andelen jordbrukare som skickade in stödansökan i jordbrukarnas e-tjänst Vipu var ungefär 94,7 procent, vilket är något mer än i fjol. Gårdarna har redan i flera års tid i huvudsak ansökt om stöd på nätet, och undantagsförhållandena på grund av coronapandemin inverkade inte på ansökningssättet.

Till följd av undantagsförhållandena kunde jordbrukarna inte besöka kommunernas landsbygdskanslier, utan de fick hjälp med att ansöka om stöd och använda Viputjänsten per telefon eller med e-post. Också rådgivarna började använda sig av nya metoder för att ersätta rådgivningsbesöken på gårdarna. Rådgivningen utfördes med hjälp av till exempel WhatsApp-videor och Microsoft Teams.

Jordbrukarnas samlade stödansökan började i Viputjänsten 27.4 och slutade 15.6. I år skickade jordbrukarna in sina ansökningar något tidigare än vanligt, men liksom under tidigare år inkom ändå merparten av ansökningarna i slutet av ansökningstiden.

Jordbruksstöden söks på nätet

På samma gång som den samlade stödansökan pågick också ansökan om stöd för biodling i Viputjänsten. I år har man före den samlade stödansökan i Vipu kunnat ansöka om ersättning för djurens välbefinnande, stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta samt göra anmälningar om djurantal. Också när det gäller dessa ansökningar och anmälningar har ärendena i huvudsak skötts elektroniskt.

Från och med i år kan också stöd för renhushållning sökas i Viputjänsten. Ansökan öppnas i e-tjänsten i augusti.

Statistik över Viputjänstens användare (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Informationssystemexpert Maria Jukkola

040 186 8272

maria.jukkola@ruokavirasto.fi

Mer från SLC