Livsmedelverket: Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat – på grund av undantagstillståndet bör stöden sökas i god tid

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat i e-tjänsten Vipu. Gårdarna har tid på sig fram till mitten av juni att skicka in ansökan.

Merparten av jordbrukarna skickar vanligen in sin stödansökan under de två sista veckorna av ansökningstiden. I år är det skäl att beakta att nätförbindelserna är belastade på grund av ett stort antal användare under pågående undantagstillstånd, och därför bör uppgörandet av ansökan inte lämnas till sista stund.

- Vi uppmanar jordbrukarna att ansöka om stöden i Viputjänsten i god tid. Om det blir ändringar i stödansökan efter att den skickats in, kan alla uppgifter i ansökan ändras fram till den sista ansökningsdagen, säger jordbruksavdelningens direktör Jukka Pekonniemi.

Det är skäl att göra upp ansökan i Viputjänsten där man får hjälp av de inbyggda kontrollerna av stödansökan och av Vipurådgivaren. Jordbrukarna kan dra nytta av Vipurådgivaren redan under vårarbetena, till exempel vid planeringen av de grödor som ska odlas på skiftena. Också en preliminär uppskattning av stöden finns att få i Viputjänsten.

Vid behov kan man också ansöka om stöd med pappersblanketter som kan postas till kommunen eller skickas som e-postbilaga.

Fortsättningsår till förbindelser och avtal får sökas

De miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser som ingicks år 2015 löper ut 30.4.2020. I samband med den samlade stödansökan kan jordbrukarna ansöka om att förbindelserna och avtalen ska förlängas fram till 30.4.2021.

I Viputjänsten syns förbindelsernas och avtalens giltighetstid redan som förlängd. Ansökan om fortsättningsår måste ändå bekräftas i delen Sök stöd i Vipu.

Stödärendena sköts på nätet och per telefon

Jordbrukarna får vid behov hjälp från den egna kommunen med att uträtta ärenden i Viputjänsten. Kontaktlänken finns att få i Vipu. Jordbrukaren kan välja om kommunen ska ge hjälp per telefon eller med e-post. Kommunernas landsbygdskanslier bör inte besökas under undantagstillståndet.

En gård kan också bemyndiga en rådgivare att göra upp stödansökan för gårdens räkning i Viputjänsten. Dessutom kan Råd 2020 -rådgivningsbesök genomföras via elektronisk fjärruppkoppling, till exempel med Whatsapp-video eller Microsoft Teams. Jordbrukaren kan välja rådgivare i rådgivarregistret och med honom eller henne komma överens om hur rådgivningen ska genomföras.

Ytterligare information till jordbrukarna

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Viputjänstens användaranvisningar

Ytterligare information till medierna

Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi

Mer från SLC