SLC:s fullmäktige håller digitalt vårmöte 23.6

SLC:s förbundsfullmäktige håller ordinarie vårmöte tisdagen den 23 juni kl. 9.00. Mötet hålls digitalt via SLC:s videomötestjänst.

Respektive fullmäktigemedlem får på förhand en videolänk för att koppla upp sig till mötet via sin egen dators, pekplattas eller mobiltelefons webbläsare. Det är även möjligt att vid behov delta i mötet via videoförbindelse från förbundens kanslier.

Ett testmöte kommer att ordnas före själva fullmäktigemötet, då alla fullmäktigemedlemmar ombes koppla upp sig för att testa att tekniken fungerar. Inför mötet sänds även anvisningar för det digitala mötet.

Mer från SLC