11.9 Närmatsdagen

SLC - Narmatsdagen some 7

Köp av bonden-dagen är numera Närmatsdagen, och dagsevenemanget firas i år den 11 september. Nu söker arrangörerna gårdar och lokala förädlande företag som vill möta konsumenter och visa upp varifrån maten kommer.

Den landsomfattande Närmatsdagen ordnas den 11 september. Evenemanget som täcker hela Finland gick under tidigare år under namnet Köp av bonden -dagen.

Avsikten är nu att locka ett ännu bredare spektrum av aktörer att delta i dagen, och därför ändrades också namnet. Vid sidan av traditionella gårdar lämpar sig Närmatsdagen utmärkt till exempel också för småbryggerier, ysterier, kvarnar och andra specialiserade producenter att presentera sig. Dagsevenemanget lämpar sig också för producenter av upplevelseturism på landsbygden, vidareförädlare av livsmedel och andra aktörer, inklusive regionernas föreningar.

Närmatsdagen är en ypperlig möjlighet för gårdar och producenter som är intresserade av direktförsäljning att öppna upp sina dörrar och möta konsumenter som är intresserade av närmat.

Du kan anmäla dig och din gård eller ditt företag till Närmatsdagen på adressen www.ostatilalta.fi eller www.närmatsdagen.fi.

Mer från SLC