21.4 FFD:s webbinarium om nya riktningar för livsmedelssystemet

SLC - 0 FFD dialogi FINAL

Food and Forest Development Finland FFD ordnar ett webbinarium 21.4 kl. 8.30 om hur finländska aktörer kan stöda globala sydliga partners mot ett mer hållbart, rättvist och inkluderande livsmedelssystem. Seminariet hålls på finska under titeln ”Ruokajärjestelmän uudet suunnat – Miten tuemme globaalin etelän kumppaneita kestävämmän ruokajärjestelmän saavuttamiseksi?” (Nya riktningar för livsmedelssystemet - Hur stöder vi våra globala sydliga partners för att uppnå ett mer hållbart livsmedelssystem?).

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. Global befolkningstillväxt och klimatförändringar utgör enorma utmaningar för livsmedelssystemet. Vi måste hitta gemensamma lösningar på hur man systematiskt och på ett hållbart sätt kan styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat i denna förändringsprocess.

Evenemanget ska identifiera god praxis och konkreta exempel på hur vi bättre kan stödja våra södra partners i transformationen av livsmedelssystemet. Efter evenemangets inledande del delas deltagarna in i fem grupper för att diskutera de så kallade FSS Action Tracks: 1) säkerställa säker och näringsriktig mat för alla, 2) skifte till hälsosamma och hållbara konsumtionsmönster, 3) stärka naturpositiv livsmedelsproduktion, 4) främja rättvisa levnadsförhållanden och 5) bygga upp motståndskraft mot sårbarheter, chocker och stress.

Dialogevenemanget ”Nya riktningar för livsmedelssystemet” är en del av FFD:s kommunikations- och globala utbildningsprojekt 2021-22, som undersöker Finland som en del av det globala livsmedelssystemet och utvärderar sätt och modeller genom vilka finländska aktörer kan stöda globala sydliga partners mot ett mer hållbart, rättvist och inkluderande livsmedelssystem. Projektet leds av FFD och genomförs i samarbete med bl.a. Utrikesministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, MTK, SLC, ProAgria, Pellervo Coop Center, Fingo, S-gruppen, Paulig, Solidaarisuus, Siemenpuusäätiö, Kyrkans Utlandshjälp, Rejäl Handel and WWF. Partnerna utgör en nyckelgrupp vars uppgift är att representera de olika aktörerna i livsmedelskedjan i Finland och världen över (t.ex. partner i utvecklingssamarbetsprojekt). Projektet kompletterar Finlands nationella dialog som leds av jord- och skogsbruksministeriet och är därmed en del av FN:s dialog om livsmedelssystem, som kulminerar i Food Systems Summit (FSS) – Toppmöte för hållbara livsmedelssystem, hösten 2021. Under dialogen kommer vi att identifiera möjligheter till samarbete mellan olika aktörer även 2021 och framåt.

Mer information om projektet samt webbinariets program hittas på FFD:s webbsida www.ffd.fi samt på FSS:s dialogsida.

Anmäl dig här senast 19.4.

Mera information om evenemanget ger Jenny Öhman, FFD: jenny.ohman@ffd.fi

Mer från SLC