28.6 SLC:s fullmäktiges vårmöte

SLC - Kristian Westerholm 2020 MW beskuren webb
Kristian Westerholm är SLC:s fullmäktigeordförande

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till sitt ordinarie vårmöte måndagen den 28 juni klockan 9.00 på distans via Teams. Det finns även begränsad möjlighet att delta fysiskt på plats på SLC:s kansli, Fredriksgatan 61 A 34 i Helsingfors.

Mötesförhandlingarna inleds måndagen den 28 juni kl. 9.00 och avslutas till lunchtid.

Kallelsen har skickats till fullmäktigemedlemmarna, som ombeds anmäla sig till mötet senast onsdagen den 23 juni. Till dem som anmält sig till mötet skickas möteslänk för att ansluta till Teams-mötet. Instruktioner för det digitala deltagandet finns bland möteshandlingarna.

Har du frågor gällande anmälningen, kontakta SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth, tfn 040 940 2619, margita.tornroth@slc.fi.

Mer från SLC