28.8 Naturens dag på ekogårdar

SLC - Banneri2021 12 FI

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar ordnas lördagen den 28 augusti 2021 som en del av den nationella Finska naturens dag. Målsättningen med evenemanget Naturens dag på ekogårdar är att erbjuda konsumenter möjlighet att bekanta sig med ekologisk produktion i en genuin miljö.

Ifjol firades dagen huvudsakligen virtuellt genom videohälsningar från ekogårdar, men i år är avsikten att evenemanget igen kan firas traditionellt via fysiska evenemang på gårdarna men så att coronaläget och gällande myndighetsrekommendationer beaktas.

Ekogårdar kan anmäla sin medverkan i evenemanget via anmälningsformuläret på webbsidan för Naturens dag på ekogårdar på adressen luomu.fi/luonnonpaiva. På samma webbsida publiceras för besökare även en lista över de ekogårdar medverkar i dagen och som håller öppet.

Alla medverkande gårdar uppmanas att under dagen presenterar gårdens verksamhet och berättar på vilket sätt gården främjar naturens mångfald. Detta kan förverkligas exempelvis genom att ordna en rundvandring på gården, särskilt till vårdbiotoper, eller en naturstig.

Gårdarna kan också ordna annat program enligt gårdens förutsättningar. Programmet kan bestå av att känna igen växter, hästkörning, selfiemöjlighet tillsammans med djur eller maskiner, förevisning av gårdens maskiner eller frågesport.

Gårdscaféer är även mycket populära bland besökarna. Cafét kan gården själv ordna eller tillsammans med en samarbetspartner. Dessutom är evenemanget en bra möjlighet för att marknadsföra och sälja gårdens egna eller andra närproducerade ekologiska produkter.

Inrikesministeriet rekommenderar sedan 2017 allmän flaggning på Finska naturens dag. Koordinatorerna uppmanar även ekogårdar att hissa flaggan i topp den 28 augusti.

Naturens dag på ekogårdar-evenemanget koordineras av jord- och skogsbruksministeriet, Luomuliitto, Pro Luomu, Biodynamiska föreningen, MTK och SLC. Huvudkoordinator för Finska naturens dag är Forststyrelsen.

SLC:s kontaktperson för evenemanget är kommunikationschef Mia Wikström tfn 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi.

Mer från SLC