Brysselkontoret 30 år

SLC - Bryssel kontoret 2019 med logo webb

Under 2021 firar MTK:s, SLC:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor 30 år av intressebevakning för det finländska lantbruket.

Brysselkontoret firar med seminarium och mottagning i Bryssel den 27 oktober 2021. Under eftermiddagens seminarium behandlas det finländska jord- och skogsbrukets och andelsrörelsens styrkor och blickarna riktas mot framtiden.

Läs mera om Brysselkontorets 30 år av intressebevakning på kampanjsidan https://slc.fi/brysselkontoret30 eller påhttps://www.mtk.fi/bryssel30.

Mer från SLC