Framtidsodlarna, del 16: Anton Broända trivs med att kombinera teori och praktik

Att studera lantbruksfrågor vid Helsingfors universitet innebär att man får många nya infallsvinklar på en fråga. Anton Broända från Kronoby studerar nu lantbruksekonomi och parallellt jobbar han som delägare hemma på gården Åsbro Mjölk. I det nya avsnittet av podcasten Framtidsodlarna kretsar mycket kring frågan hur man kan kombinera ny teoretisk kunskap med de praktiska realiteterna på en gård.

Lyssna nu

SLC - Framtidsodlarna 16 Broanda logo WEBB

Anton Broända är 22 år och han är redan en av delägarna på Åsbro Mjölk i Kronoby. Åsbro Mjölk är en av landets största mjölkgårdar med cirka 850 djur och en årlig produktion på 3,8 miljoner liter mjölk.

– Om man bygger en ny ladugård i dag är det nog en fördel om den är stor, men det finns också exempel på små gårdar som lyckas bli mer lönsamma än stora gårdar. Här på Åsbro är vi tre familjer som driver gården så för oss är det ett måste att vara storskaliga. Det största plusset med storskaligheten är att man har en möjlighet att specialisera sig på vissa uppgifter på gården, säger Anton Broända.

Anton har specialiserat sig på driften av de fem mjölkrobotarna som finns på gården. Dessutom sköter han företagets bokföring.

Anton Broända studerar nu för andra året vid Agrikultur och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, med lantbruksekonomi som huvudsaklig inriktning.

– Många av mina studiekompisar kommer från Nyland och så är vi några från Österbotten, men det finns också studerande som kommer från till exempel Lappland. Ungefär hälften av oss har egen praktisk erfarenhet av lantbruk hemifrån medan hälften kommer från städer och saknar den praktiska erfarenheten. Det här gör att det ofta blir intressanta diskussioner när vi kommer in med så olika synvinklar på en problemlösning, säger Anton Broända.

Vid Agrikultur och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är mottot att “producera vetenskapligt motiverade synpunkter och metoder för att svara mot framtida utmaningar”.

– Mycket handlar om klimatförändringen och alla utmaningar som kommer med den. Det handlar både om hur vi kan skapa en hållbarare produktion och om biodiversiteten på gårdarna. Vi läser mycket teorier om de här frågorna och om hur vi kan kombinera teorierna med samhällets förändrade krav på lantbruket, säger Anton Broända.

Han nämner till exempel frågor som handlar om olika produktionsförutsättningar i olika delar av landet och om att skapa ett helhetsperspektiv på ekologi och ekonomi. Anton Broända tar sedan med sig den färska kunskapen hem och presenterar den för sina äldre kollegor och släktingar på gården.

– De äldre här på gården håller nog med mig i de flesta frågor, men sedan är det ju en annan sak vad som är praktiskt möjligt att genomföra hos oss. Ett exempel var när vi skulle lägga om driften av mjölkrobotarna med nya rutiner för att få en så effektiv produktion som möjligt. Jag lade då fram en plan och fick först höra att planen är omöjlig att genomföra. Men efter att de andrea själva hade fått fundera på saken kom det fram till att mitt förslag trots allt var det bästa. Och nu jobbar vi så, ler Anton Broända.


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.

Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC