9.3 & 11.3: Generationsväxlingskurs

SLC - Generationsvaxlingskurs 2021 webb 1280x800 ny

ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅPF genomför i samarbete med SLC en gemensam tvådelad, virtuell generationsväxlingskurs tisdagen den 9 mars kl. 10-13 och torsdagen den 11 mars kl. 18-20.30. Kursen genomförs digitalt i Teams.

I kursen ingår föreläsningar om planering av generationsväxling, beskattningsfrågor, startstöd, finansierings- och avtalsfrågor, pensionsfrågor, information om Ta hand om bonden-projektet samt erfarenheter och andra tips inför generationsväxlingar. Föreläsare från bl.a. rådgivningen, NTM-centralen, LPA och banksektorn medverkar i programmet.

Kursen riktar sig till lantbrukare i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland som står inför en generationsväxling. Kursen är gratis för SLC-medlemmar. För icke-medlemmar debiterar vi en kursavgift på 50 € (faktureras efter kursen).

ANMÄLAN:

Anmäl dig via Lyyti senast den 7 mars: https://www.lyyti.fi/reg/SLCgenerationsvaxlingskurs2021

Länken för att ansluta skickas dagen före kursen till alla dem som anmält sig.


PROGRAM:


Del 1, tisdagen den 9 mars 2021 kl. 10-13


9.45 Linjerna öppnas

10.00 Välkomstord, Fredrik Grannas

10.15 Planering av generationsväxling, Henrik Lassas (NSL)

11.00 Beskattningsfrågor, Holger Falck

11.45 Paus

12.00 Startstöd, Maria Swanljung (NTM-centralen i Österbotten) och Leif Franzell (Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån på Åland)

12.30 Ta hand om bonden-projektet, Susann Rabb (LPA, Ta hand om bonden-projektet)

12.45 Avslutning av tillfället

Del 2, torsdagen den 11 mars 2021 kl. 18-20.30

17.45 Linjerna öppnas

18.00 Välkomstord, Fredrik Grannas

18.15
- Finansiering av generationsväxling, Anna-Lena Holm (Vasa Andelsbank)
- Vardagsjuridik, Ellinor Sundqvist (Vasa Andelsbank)

19.15 LPA: pensionsfrågor, Annika Grannas, LPA

19.45 Erfarenheter och tips vid generationsväxling, jordbrukarna Christer och Peter Jägerskiöld

20.30 Avslutning av tillfället

Vid frågor, kontakta Pia Franzén eller ditt eget förbund:

Fredrik Grannas, ÖSP
050 358 0198
fredrik.grannas@slc.fi

Pia Franzén, SLC Nyland
040 556 7020
pia.franzen@slc.fi

Helena Fabritius, SLC Åboland
040 511 0886
helena.fabritius@slc.fi

Sue Holmström, ÅPF
0457 343 2770
sue.holmstrom@landsbygd.ax

Mer från SLC