SLC:s historik har offentliggjorts - samlar 75 år av intressebevakning

I samband med SLC:s kongress den 29-30 juni i Mariehamn lanserades SLC:s historik "75 år av intressebevakning – för dräglig lön, för gård, för hem och frihet". Historiken berättar om SLC:s 75-åriga historia under åren 1945–2021 samtidigt som den parallellt också redogör för det finska samhällets förändring.

SLC - Historik ppt parm

SLC grundades år 1945 under den tid då Finland började återutbyggnaden efter kriget. Efter krigen började SLC utveckla sin roll som gemensam intressebevakare för de finlandssvenska jord- och skogsbrukarna och landsbygden. Historiken följer lantbrukarorganisationen genom de första årtiondena av reglerade marknader och lantbruksinkomstförhandlingar fram till dagens verklighet med öppna marknader inom EU och stödbyråkrati.

- Det finns egentligen två stora omvälvningar som skett inom jordbrukssektorn under SLC:s historia, berättar historikens redaktör Mikael Jern. Den andra stora omvälvningen inom sektorn som skett under SLC:s historia var EU-medlemskapet 1995. Då Finland gick med i EU var omställningarna mycket stora för jordbrukarna.

Historiken postas hem till kongressens deltagare och kan kostnadsfritt efter inloggning läsas online av SLC-medlemmar genom nedanstående länk. Inom kort kommer SLC-medlemmar även att kostnadsfritt kunna beställa historiken i SLC:s webbshop.

Givande lässtunder!

För mera information, vänligen kontakta SLC:s kansli: tfn 09 5860 460 eller info@slc.fi

För medlemmar: Läs SLC:s historik här

Mer från SLC