Aktuellt i Nyland

Boosti ekonomi- och skatteutbildning 13.1 kl. 17-19.30 (Teams)

Delta i boostis ekonomi- och skattutbildning för landsbygdens unga onsdagen 13.1 kl. 17-19.30 som ordnas av MTK-Uusimaa och SLC Nylands projekt Boosti Uusimaa-Nyland. Man deltar helt från hemmet över teams, språket är finska.
Som föreläsare fungerar Juuso Markkanen från Kasvuyrityspalvelu om ekonomi och Juha Sarviluoma från Wikli Group om skatter.

Anmäl dig senast 10.1 https://bit.ly/3hj7J9T

Djurstödsinfon ordnas 12.1.2021 på svenska och 13.1.2021 på finska

Anmälning via länken här »

Ni kan lämna in förhandsfrågor via anmälningslänken. Det gynnar dig och andra deltagarna att föreläsaren vet bättre vad ni vill höra, så lämna gärna in frågor på förhand.


Läs mera på https://www.uusimaaseutu.fi/ta...

SLC Nyland har tillsammans med MTK-Uusimaa och de nyländska skogsvårdsföreningarna lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen gällande landskapsplanen för Nyland

SLC Nyland har tillsammans med MTK-Uusimaa och de nyländska skogsvårdsföreningarna (Skogsreviret, Länsi-Uusimaa och Uusimaa) lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen gällande landskapsplanen för Nyland (Nylandsplanen 2050 och etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland). Besväret gäller främst intagandet av nya ej fastställda skyddsområden i landskapsplanen.

Motiveringar är bl.a:

  • Bristande dialog med markägarna under planläggningsprocessen
  • Ojämlik behandling av markägarna
  • Brister i utredningar och naturinventeringar samt tillgänglighet av material på svenska
  • Planen får inte förorsaka oskälighet för markägarna. Konsekvenserna för näringsverksamhet har inte utretts tillräckligt och i tid
  • Skyddsområden skall grundas enligt naturskyddslagen eller på frivillig väg och inte genom planläggning

Flera andra föreningar och ett antal markägare har även lämnat in egna besvär gällande landskapsplanen.

Besvär Landskapsplanen för Nylands (på finska)

Mer från SLC