Aktuellt i Nyland

SLC Nylands vårmöte 9.4

Förbundets ordinarie vårmöte hålls fredagen den 9 april kl. 13.00 på Vanda Lantbruksmuseum, Nybackagränden 2, och på distans per Teams. Anmälan på nsp@slc.fi senast 7.4. Förutom normala stadgeenliga vårmötesärenden blir det första behandling av nya stadgar och namnändring. Enligt förslaget till nya stadgar ändras förbundets namn officiellt till SLC Nyland och att förbundet har ett fullmäktige och en styrelse. Det skulle i fortsättningen hållas bara ett ordinarie förbundsmöte, som hålls på hösten.

Svenskspråkiga regionala stödinfon hålls i år digitalt

8.4 kl. 10-14 Stödinfo

Välkomna att logga in! Infotillfällena är gratis. De spelas in och kan ses även i efterskott. Se närmare info på www.nylandsbygd.fi. Arrangör: #Nylandsbygd -informationsprojektet i samarbete med NSL, MTK-Uusimaa, SLC Nyland, ProAgria Södra-Finland, de nyländska kommunernas landsbygdsförvaltning och NTM-centralen i Nyland (och Åboland).

Virtuell generationsväxlingskurs 6.4 och 8.4 kl. 17-20, på finska.

Välkommen med på en tvådagars generationsväxlingskurs, tisdagen 6.4 och torsdagen 8.4 kl. 17-20, på finska.

I kursen ingår föreläsningar om planering av generationsväxling, beskattningsfrågor, startstöd, finansieringsfrågor, stödansökan, försäkringar, välmående och erfarenhetsanförande. Föreläsare från bl.a. rådgivningen, NTM-centralen, LPA, MTK och banksektorn medverkar i programmet.

>> Anmälan till del 1 sker på ProAgrias hemsida till del 1 senast 5.4 kl. 16.00.
>> Anmälan till del 2 senast 7.4 kl. 18.00.
OBS! Vill du delta i båda tillfällen bör du anmäla dig till båda dagarna, det är skilda länkar! Kolla att e-posten är rätt skriven.

Arrangörer: projekten Boosti Uusimaa-Nyland, Nylandsbygd och ELINA II

För mera information:

Pia Franzén, ungdomsombudsman, SLC Nyland, tfn 040 556 7020 eller e-post pia.franzen@slc.fi

**********

Du följer väl Boosti Uusimaa-Nyland på Instagram och Facebook?

Mera info om projektet finns på SLC:s hemsida.

Mer från SLC