Aktuellt i Nyland

Avbytarinfo 28.4.2021

Informationstillfälle (tvåspråkigt) på distans för bl.a. husdjursproducenter i mellersta och östra Nyland hölls 28.4 om den nya avbytarenheten som inleder sin verksamhet från början av 2022 för de nuvarande enheterna i Lovisa, Kouvola, Sysmä och Tavastehus. Tillfället bandades och kan tas del av här.

Avbytarinfo 8.6.2021

Informationstillfälle (tvåspråkigt) på distans för bl.a. västnyländska husdjursproducenter om den nya sammanslagna avbytarenheten från början av år 2022 för Salo, Pöytis och Vemo hölls 8.6. Tillfället bandades och kan tas del av här.

Höstens beredskapskurs 4.11.2021

I början av november ordnar vi i samarbete med Försvarsutbildningen, Försörjningsberedskapscentralen, NTM-centralen och Jordägarnas Förbund ett utbildningstillfälle på svenska om jordbrukets beredskap inför störningssituationer. Kursen hålls i Tusby vid Försvarsmaktens kurscentral (Strandväg 66, Tusby) torsdagen den 4.11.2021 kl. 8.00-16.00. Morgonkaffe och anmälning från kl. 7.30.

Deltagarna bekantar sig med:
- Beredskapsarrangemang och livsmedelsförsörjningens andel i försörjningsberedskapen
- Olika hot som riktar sig mot gårdar samt beredskapen på gårdsnivå
- Till jordbruket och gårdarnas verksamhet anknyta aktörers regionala och lokala beredskap

Länk till broschyr om Jordbrukets beredskap inför störningssituationer hittas här, samt länk till utbildningskalendern där det finns närmare info om tillfället och anmälan hittas här.

Mer från SLC