Aktuellt i Nyland

Oktoberfest för unga 30.10.2021

Välkommen med på SLC Nylands traditionella ungdomsträff Oktoberfest som ordnas lördagen 30.10.2021 i östra Nyland. Det ordnas gemensam busstransport från Västnyland till Östnyland. Se mera info här.


Höstens beredskapskurs 4.11.2021

I början av november ordnar vi i samarbete med Försvarsutbildningen, Försörjningsberedskapscentralen, NTM-centralen och Jordägarnas Förbund ett utbildningstillfälle på svenska om jordbrukets beredskap inför störningssituationer. Kursen hålls i Tusby vid Försvarsmaktens kurscentral (Strandväg 66, Tusby) torsdagen den 4.11.2021 kl. 8.00-16.00. Morgonkaffe och anmälning från kl. 7.30.

Deltagarna bekantar sig med:
- Beredskapsarrangemang och livsmedelsförsörjningens andel i försörjningsberedskapen
- Olika hot som riktar sig mot gårdar samt beredskapen på gårdsnivå
- Till jordbruket och gårdarnas verksamhet anknyta aktörers regionala och lokala beredskap

Länk till broschyr om Jordbrukets beredskap inför störningssituationer hittas här, samt länk till utbildningskalendern där det finns närmare info om tillfället och anmälan hittas här.

Mer från SLC