Aktuellt i Nyland

Nyländsk Bondedag 19.11

Farmers Grain Export: ordlarförfrågan

Farmers Grain Export gör en odlarförfrågan gällande möjligheterna till odlarstyrd export, tork- och lagringskapacitet på gårdarna och intresse för eventuell gemensam lagring och torkning av spannmål. Svara på enkäten på: https://www.lyyti.fi/questions/ed098d1d90. Tilläggsuppgifter om enkäten ger Bjarne Westerlund, 040 5037188, bjarne.westerlund@slc.fi eller Jukka Peltola, 050 3563140, jukka.peltola@farmxport.fi. Info om projektet och länk till enkäten finns på www.fge.fi och www.slc.if.

Meny