Aktuellt i Nyland

SLC Nyland har tillsammans med MTK-Uusimaa och de nyländska skogsvårdsföreningarna lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen gällande landskapsplanen för Nyland

SLC Nyland har tillsammans med MTK-Uusimaa och de nyländska skogsvårdsföreningarna (Skogsreviret, Länsi-Uusimaa och Uusimaa) lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen gällande landskapsplanen för Nyland (Nylandsplanen 2050 och etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland). Besväret gäller främst intagandet av nya ej fastställda skyddsområden i landskapsplanen.

Motiveringar är bl.a:

  • Bristande dialog med markägarna under planläggningsprocessen
  • Ojämlik behandling av markägarna
  • Brister i utredningar och naturinventeringar samt tillgänglighet av material på svenska
  • Planen får inte förorsaka oskälighet för markägarna. Konsekvenserna för näringsverksamhet har inte utretts tillräckligt och i tid
  • Skyddsområden skall grundas enligt naturskyddslagen eller på frivillig väg och inte genom planläggning

Flera andra föreningar och ett antal markägare har även lämnat in egna besvär gällande landskapsplanen.

Besvär Landskapsplanen för Nylands (på finska)

Boosti somesessio för unga producenter ordnas 21.10 kl. 15-18.30 via Teams

Boosti somesessio för unga producenter ordnas 21.10 kl. 15-18.30 via Teams. Distansföreläsningar över hur man använder sig av sociala medier, föreläsningen sker av Grym media. Case-gårdarna som visar hur de i praktiken använder some är från kanalen Maalaisjärki och Ollikkalan olkipossu. Det ordnas även workshop. Föreläsningen och case-gårdarna sker på finska och workshopen kan ordnas på svenska. Anmälningar sker via webropol https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/a8de1835-429b-4023-8911-eb95eee1c66d?displayId=Fin2086700 senast 15.10.
Facebook evenemang: https://www.facebook.com/event...
Följ Boosti på Facebook: https://www.facebook.com/boost... Instagram: https://www.instagram.com/boos...
Beställ boosti nyhetsbrev direkt till din e-post: https://forms.office.com/Pages...

För närmare info kontakta ungdomsombud Pia Franzén pia.franzen@slc.fi tel. 040 556 7020.

Må bra -dag för lantbruksföretagare 22.10.

Må bra -dag för lantbruksföretagare i Nyland och Åboland 22.10.2020 på Lojo Spa, Ylhäntie 1, Lojo. På må bra-dagen får du tips om hur du kan sköta om kropp och själ och hur du kan upprätthålla din arbetsförmåga. Bl.a. medverkar mentala tränaren Christoph Treier. Dagen med program och måltider är gratis för deltagarna. Se närmare info på https://www.mela.fi/sv/events/ma-bra-dag-for-lantbruksforetagare-i-nyland-och-aboland/. Anmälan senast 7.10.2020 via den här länken https://link.webropolsurveys.com/EP/436806C0D8BB58FE. Förfrågningar Märta Strömberg-Nygård, tfn 040 486 0909, marta.stromberg-nygard@mela.fi, Susann Rabb, tfn 050 331 9056, susann.rabb@mela.fi. Välkomna!

Lantbrukets beredskapsutbildning 11.11

Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Nylands TE-central och Försörjningsberedskapscentralen arrangerar Lantbrukets beredskapskurs (på finska) onsdag 11.11.2020 kl. 8:00-16:00 på Försvarsmaktens Kurscentral i Tusby (Strandvägen 66, Tusby). Finns även möjlighet att delta i kursen på distans dvs. föredragen streamas. En svenskspråkig kurs planeras hållas nästa år. På kursen tas upp bl.a. brand- och brottssäkerhet på gårdarna, djursjukdomar, cyberhot och beredskap på gårdsnivå. Detaljerat program och instruktioner skickas till de anmälda två veckor före utbildningstillfället. Kursdeltagarna är berättigade till avbytarhjälp. Reservister är berättigade till ett ersättande reservövningsdygn. Man kan anmäla sig till kursdagen via länken https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102077. Anmälan senast 28.10.2020. Tilläggsinformation om kurser ger distriktschef Petri Parviainen (petri.parviainen@mpk.fi, 040 549 3327). Välkommen och uppdatera gårdens beredskap för allvarliga störningar och exceptionella omständigheter.

Mer från SLC