Aktuellt i Nyland

Medvind för odling av proteingrödor

Det är glädjande att notera att odlingen av proteingrödor är i medvind. Ärtarealen har ökat rejält och bönarealen kännbart. Dessa grödor växer i år på cirka 43 000 hektar, vilket är anmärkningsvärt mycket. Ärtarealen är den största någonsin i Finland, drygt 25 000 hektar. Tyvärr har åtminstone en del av ökningen av proteingrödor skett på bekostnad av oljeväxter. Den sammanlagda rybs- och rapsarealen är i år så låg som 30 000 hektar, vilket är den minsta arealen på över 50 år.

Minskningen av oljeväxtarealen är olycklig av flera orsaker. Våra oljeväxter är en bra källa för inhemskt proteinfoder. Vår ensidiga odling speciellt i bland annat Nyland är betjänt av oljeväxtodling och dessutom berikar de gula fälten både landskap och olika insekters möjlighet att leva. Vi har bara ett större oljepresseri och det skulle vara mycket olyckligt om grunden för dess verksamhet faller bort. Då skulle vi ha en växt mindre att arbeta med och ännu mera spannmål på en mättad marknad.

Fördelarna med rybs och raps i växtföljden är välkända, liksom oljeväxternas betydelse för pollinatörer och den biologiska mångfalden. Tyvärr räcker inte dessa faktorer för att öka intresset för odling av oljeväxter. Istället behövs hållbara metoder för att förbättra odlingssäkerheten och öka skördenivån, samt inte minst ett konkurrenskraftigt pris. Inom projektet RybsRaps 2025 (RypsiRapsi 2025) strävar man efter att utveckla odlingen av höst- och vårrybs och -raps i Finland genom ett effektivt samarbete inom hela oljeväxtkedjan. Förhoppningsvis finns det förutsättningar för att så mer oljeväxter redan i höst.

Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas
förbundsordförande SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)
tel. 050 3079919
thomas.antas(at)kolumbus.fi

Boosti för unga i Nyland

I höst startar MTK-Uusimaa och SLC Nyland ”Boosti Uusimaa – Nyland” som är ett projekt riktat till unga lantbruksintresserade. Nu har du möjlighet att påverka kommande evenemang genom att svara på en enkät. I slutet av enkäten kan du lämna din egen e-postadress, så får du i fortsättningen information om projektets evenemang. Vi söker även två unga producenter till styrgruppen. Styrgruppen sammankallas 1-2 gånger per år och för möten utbetalat mötesarvode och reseersättning. Anmäl ditt intresse i slutet av enkäten eller ta direktkontakt till projektansvariga Mirka Niemelä och Pia Franzén. Svara på enkäten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-1MMwR6tk0ihrO4w--ezHHHHudSErvpJthuaguTaEgBUQ01NRlNCWTJYQk85QjVURjBUU1lCRFBBOS4u

Projektet Boosti Uusimaa - Nyland siktar på att upprätthålla och förbättra unga lantbygdsföretagares färdigheter, kunskap och kapacitet och verksamheten fortsätter i Boosti för unga landsbygdsproducenters fotspår. Projektets mål är att ge unga landsbygdsföretagare verktyg till att utveckla det egna företaget. Genom projektet vill man lyfta fram nya affärsverksamheter samt förbättra ungas möjligheter att starta upp egen företagsverksamhet. I projektet vill man stöda unga att vara livskraftiga företagare på landsbygden, att skapa nya arbetsplatser samt att utveckla sig själv och bygga nätverk. Verksamheten gynnas av sakkunnigas stöd samt att man uppmuntrar unga till att skapa nya idéer genom att aktivt delta i evenemangen.

Greppa Marknaden teknikträff och fältvandringar

Greppa Marknaden fortsätter efter midsommaren. Med oss på de olika träffarna följer växtodlingsrådgivare från NSL, Corteva, Tilasiemen och Yara. På fältvandringarna går vi igenom resultaten av odlingsåtgärderna och grödornas skick, samt diskuterar höstväxter. Vi ser igen på olika spannmål, protein-, oljeväxter, såväl höst- som vårgrödor och sockerbetor.

Teknikträffen ordnas hos Lappträsk Farmarna tillsammans med Yara. Vi bekantar oss med maskinparken och N-sensor. Temat är gödslingsbehov, hur det analyseras och åtgärdas.

Välkommen med!

Situationen kan ändra p.g.a. Covid-19 och statsmaktens rekommendationer, vi följer med och agerar samt informerar utifrån hur läget utvecklar sig. Ifall du känner av symptom ber vi dig utebli från evenemangen.

Vi ses:

I öst på Peders (Pedersvägen 33, Borgå). Vi samlas tisdagen 7.7, kl. 17

Kontakta Oskar Dannbäck, 044 431 4792 (SLF), för mer information

Carbon Action Svenskfinlands odlarenkät

Carbon Action Svenskfinland har öppnat en odlarenkät på webben. Besvara gärna enkäten och var med och påverka teman för tillställningar och material som produceras av projektet Carbon Action Svenskfinland.
Klicka på länken får att komma till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/…/1067f28a-8d0a-4239-87f1-…

Det tar ca 10 minuter att svara och de som svarar kan delta i utlottningen av en FieldScout SoilStik pH-mätare av Ammeenmäki Oy värd ca 155 euro. Vi ber om svaren senast 10.8.2020.

Mera info om enkäten finns på: https://carbonaction.org/enkaten/

After Work för unga 3.7

SLC Nylands unga ordnar årets första sommarevenemang After Work för unga fredagen 3.7 klockan 18.00 på Wanha Pehtoori på Tomtbacka gård i Helsingfors.
Det finns två bord bokade för oss från och med klockan 18 så det är bara att dyka upp under kvällen. Programmet är främst fri samvaro och träffa andra inom samma bransch. Restaurangen har uteservering och grill var de tillreder bl.a. hamburgarmåltider.

Kom med och bygg ut dit nätverk, umgås och få prata av dig efter vårarbetet på gården. Platsen är en idyllisk bondgårdsmiljö mitt i storstaden. Ingen föranmälan behövs. Mera info om vad som erbjuds på plats finns på adressen http://wanhapehtoori.org/ för frågor om evenemanget så nås ungdomsombudet Pia på 040 5567020 eller pia.franzen(at)slc.fi

Covid 19 Odlarbrev

Info om Covid 19 och en checklista inför vårbruket.

Covid 19 Odlarbrev Coronaviruset och gårdens beredskap Gårdens checklista för vårbruket

Mer från SLC