Generationsväxlingsdagar 2019

SLC - Genvaxbild

SLC Nyland ordnar generationsväxlingsdagar i samarbete med Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och Nordea, dagarna ordnas:
Tisdagen 3.12 i Armi-auditoriet i Pomo-huset på Alexandersgatan 20, 06100 Borgå.
Onsdagen 4.12 i auditoriet I Lärkkulla på Lärkkullavägen 22, 10300 Karis.

Föreläsare:

Pia Franzén, SLC Nyland pia.franzen(a)slc.fi tel: 040 556 7020
Henrik Lassas, NSL henrik.lassas(a)nsl.fi tel: 040 086 0633
Mats Lemström, LPA mats.lemstrom(a)mela.fi tel: 029 435 2278
Kettil Fredriksson kettil_fredriksson(a)hotmail.com
Erik Puttaa, Nordea erik.puttaa(a)nordea.com tel: 050 574 7087
Holger Falck holger.falck(a)slc.fi tel: 050 555 3711
Tony Lassas, NTM-centralen tony.lassas(a)ely-keskus.fi tel: 029 502 1091
Ellinor Sundqvist, SLC ellinor.sundqvis(a)slc.fi tel: 045 7750 0887
Clas Stenvall, Skogscentralen clas.stenvall(a)metsakeskus.fi tel: 050 466 0795

Program:

9:00 Samling och kaffe
9:20 Välkomstord, Pia Franzén
9:30 Planering av generationsväxling, Henrik Lassas
10:15 Pensionsfrågor, Mats Lemström
10:45 Egna erfarenheter, Kettil Fredriksson
11:15 Generationsväxlingens finansiering och banktjänster till jordbrukare, Erik Puttaa
11:45 Lunch
12:45 Beskattningsfrågor vid generationsväxling, Holger Falck
13:30 Startstöd för unga jordbrukare, Tony Lassas
14:00 Kaffe
14:15 Olika juridiska avtal inom jordbruket, Ellinor Sundqvist
14:45 Generationsväxling ur skogens synvinkel, Clas Stenvall
15:15 Diskussion och avslutning

SLC Nyland finns på facebook under namnet: Nylands svenska producentförbund r.f. – NSP

SLC finns på Instagram som: @bondenbehövs @ungabonderbehovs

SLC på twitter: SLC_lantbruk

Kolla också bodväggen i Landsbygdens Folk för mer info om våra evenemang

Mer från SLC