Gott från Finland-kampanj

SLC - Gott Fran Finland Banderoll Bengts 3 Mw Webb
Finländska matens dag 4.9

Historiens första Finländska matens dag firades 2019 och alla finländare är inbjudna för att uppmärksamma dagen även i år lördagen den 4 september. Festdagens recept är enkelt: Plocka med dig finländsk mat och dryck med Gott från Finland-märket från din mataffär. Samla sedan nära och kära kring matbordet och njut tillsammans av det bästa som vårt land har att erbjuda.

Gott från Finland-banderoller och -flaggor för jordbrukare

SLC och MTK deltar även i firandet av Finländska matens dag genom att uppmuntra medlemmar, matens producenter och odlare, och lokalavdelningar att till förmånliga avtalspriser med Gott från Finland-märket och MTK beställa banderoller, åkerflaggor eller traktorsläpflaggor med Gott från Finland-märket. Avsikten är att åkerkanter, produktionsbyggnader, uthus och traktorer redan under våren och sommaren förses med banderoller och flaggor för att påminna om Gott från Finland-märket som ett kännetecken för inhemsk mat. Banderollerna och flaggorna får finnas uppsatta även senare under hösten för att påminna om den finländska maten för förbipasserande.

Produkter, priser och användning

Beställ banderoller och flaggor härFör att se detta måste du logga in.

Produkterna finns att beställas direkt från tryckeriets webbshop (beställningslänken aktiveras när du som medlem är inloggad på slc.fi). Nätbutiken betjänar även på svenska och även produkterna finns med märkets svenska eller finska variant.

Banderollen, som är tillverkad av hållbar polyester, är 200x400 cm och kostar 48,08 € (+ postningskostnad).

Åkerflaggan är 175x105 cm och kostar 24,09 € (+ postningskostnad).

Traktorflaggan är av storleken 115x70 cm och kan köpas för 17,07 € (+ postningskostnad).

Både åker- och traktorflaggan är tillverkade av hållbar texmesh polyester och flaggorna har två fästpunkter på sidorna och en kanal på övre sidan för en stång så att flaggan håller sig öppen fastän det är lugnt väder. I priset ingår inte stänger eller stolpar för fastsättning.

Gott från Finland-märket är i första hand ett förpackningsmärke på produkter som uppfyller märkets användningskriterier. Undantagsvis har SLC:s och MTK:s producentmedlemmar getts tillstånd att använda märket i marknadsförings- och kommunikationssyfte i samband med denna kampanj. Var uppmärksam med att märket inte används på ett sätt som vilseleder konsumenter, det vill säga att flaggorna/banderollerna inte används i samband med försäljningen av produkter som inte har användarrätt till Gott från Finland-märket. Om din gård t.ex. idkar direktförsäljning och inte normalt har användningsrätt till märket får banderoller eller flaggor inte placeras i anslutning till gårdsbutiken utan t.ex. vid åkerkanten eller på en ladvägg i anslutning till odlingarna.

Produkterna är tryckta i Finland med giftfria färger och genom att ta tillvara solenergi.

Kom ihåg att uppsättning av reklam alltid kräver markägarens tillstånd och att även trafiksäkerhetsaspekter måste beaktas vid uppsättning av reklamen så att den inte äventyrar trafiksäkerheten, medför olägenhet för väghållningen och så att den så väl som möjligt passar in i omgivningen. Reklam får t.ex. inte placeras så att reklamen skymmer sikten till trafikljus, vägmärken eller vägmarkeringar eller försvårar upptäckten av dessa.

Banderollerna och flaggorna lämpar sig bäst att användas under sommarhalvåret.

Vill du få nyttjanderätt till Gott från Finland-märket?

SLC-medlemsrabatt på nyttjanderätten till Gott från Finland-märket

Har du frågor om kampanjen? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC