Gott från Finland-kampanj 2019

SLC - Hs Banderolli Ml
Finländska matens dag 4.9

Hösten 2019 lanseras historiens första Finländska matens dag den 4 september. Avsikten med dagen är att öka uppskattningen av den finländska maten och Gott från Finland-märket som ett kännetecken för finländsk mat. Genom kampanjen bjuds alla finländare med för att på tallriken välja finländsk mat som man enkelt, snabbt och pålitligt känner igen tack vare Gott från Finland-märket. 

Kampanjens tema är ”Visst är alla dina dagar Finländska matens dag? Välj gott från Finland”. Kampanjen för Finländska matens dag pågår en månad kring högtidsdagen, det vill säga från den 15 augusti till 14 september 2019. Kampanjen kommer att synas i massmedierna, i handeln och i marknadsföringen för de företag som använder Gott från Finland-märket. 

Gott från Finland-banderoller och -flaggor för jordbrukare

SLC och MTK bidrar även till kampanjen och uppmuntrar medlemmar, matens producenter och odlare, till aktivitet. SLC har beställt en tygbanderoll (200x400 cm) med Gott från Finland-märket till alla lokalavdelningar för att sättas upp på lokalavdelningens område. Banderollerna distribueras inom juni 2019 till producentförbunden, som distribuerar banderollerna vidare till lokalavdelningarna på området.   

Dessutom kan alla intresserade medlemmar och även lokalavdelningar till självkostnadspris enligt förmånliga avtalspriser med Gott från Finland-märket och MTK beställa banderoller, åkerflaggor eller traktorsläpsflaggor med Gott från Finland-märket. Avsikten är att åkerkanter, produktionsbyggnader, uthus och traktorer redan sommaren 2019 förses med banderoller och flaggor för att påminna om Gott från Finland-märket. Banderollerna och flaggorna får finnas uppsatta även framöver efter det för att påminna om den finländska maten för förbipasserande.

Produkter, priser och användning

Beställ banderoller och flaggor härFör att se detta måste du logga in.

Produkterna finns att beställas direkt från tryckeriets webbshop (beställningslänken aktiveras när du som medlem är inloggad på slc.fi). Nätbutiken betjänar även på svenska och även produkterna finns med märkets svenska eller finska variant. 

Banderollen, som är tillverkad av hållbar polyester, är 200x400 cm och kostar 48,08 €. 

Åkerflaggan är 175x105 cm och kostar 24,09 €. 

Traktorflaggan är av storleken 115x70 cm och kan köpas för 17,07 €.

Både åker- och traktorflaggan är tillverkade av hållbar texmesh polyester och flaggorna har två fästpunkter på sidorna och en kanal på övre sidan för en stång så att flaggan håller sig öppen fastän det är lugnt väder. I priset ingår inte stänger eller stolpar för fastsättning.

Gott från Finland-märket är i första hand ett förpackningsmärke på produkter som uppfyller märkets användningskriterier. Undantagsvis har SLC:s och MTK:s producentmedlemmar getts tillstånd att använda märket i marknadsförings- och kommunikationssyfte i samband med denna kampanj. Var uppmärksam med att märket inte används på ett sätt som vilseleder konsumenter, det vill säga att flaggorna/banderollerna inte används i samband med försäljningen av produkter som inte har användarrätt till Gott från Finland-märket. Om din gård t.ex. idkar direktförsäljning och inte normalt har användningsrätt till märket får banderoller eller flaggor inte placeras i anslutning till gårdsbutiken utan t.ex. vid åkerkanten eller på en ladvägg i anslutning till odlingarna. 

Produkterna är tryckta i Finland med giftfria färger och genom att ta tillvara solenergi.

Kom ihåg att uppsättning av reklam alltid kräver markägarens tillstånd och att även trafiksäkerhetsaspekter måste beaktas vid uppsättning av reklamen så att den inte äventyrar trafiksäkerheten, medför olägenhet för väghållningen och så att den så väl som möjligt passar in i omgivningen. Reklam får t.ex. inte placeras så att reklamen skymmer sikten till trafikljus, vägmärken eller vägmarkeringar eller försvårar upptäckten av dessa.

Banderollerna och flaggorna lämpar sig bäst att användas under sommarhalvåret.  

Vill du få nyttjanderätt till Gott från Finland-märket?

SLC-medlemsrabatt på nyttjanderätten till Gott från Finland-märket

Har du frågor om kampanjen? Tveka inte att ta kontakt

Meny