6 orsaker att välja mat från Finland

SLC - Facebookbanner Valjmatfranfinland

Under 2017 genom för SLC konsumentkampanjen Välj mat från Finland som lyfter fram goda orsaker att välja finländsk mat. Kampanjen, som ska sporra konsumenter att välja finländsk mat, är i första hand en digital kampanj som strävar efter att nå och aktivera konsumenter med hjälp av de sociala medierna. 

kampanjsidan http://slc.fi/valjmatfranfinland lyfter SLC fram sex goda orsaker att välja mat från Finland:
1. Ett av de länder som använder minst antibiotika i världen 
2. Världens renaste mat 
3. Finländsk mat är bättre för klimatet 
4. Du vet vad du äter och varifrån maten kommer 
5. Djur som mår bra är en hederssak för Finlands bönder 
6. Den finländska matkedjan ger cirka 300 000 jobb

Naturligtvis finns det långt fler fördelar med den finländska maten, men i den här kampanjen har SLC valt att satsa på några konkreta argument som stöds av tydlig fakta.

Facebook uppmanas konsumenter via ett evenemang att fira Finland 100 år genom att välja finländskt. Genom att delta i detta evenemanget kan man visa ditt stöd för den finländska maten och matens producenter. Samtidigt lottas det från och med februari ut 1 st presentkort i slutet av varje månad under 2017 till en restaurang eller gårdsbutik som satsar på finländsk mat.  

På sociala medier känns kampanjen igen med #väljmatfrånfinland.

Kampanjen lanserades den 26 januari 2017.

Vill du veta mer om kampanjen, kontakta:

Mer från SLC