Regler för ”SLC-tävlingar med utlottning av presentkort”

1. Arrangör

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Fredriksgatan 61 A 34,

00100 Helsingfors

FO-nummer: 0215327-0


2. Tävlingens idé

SLC marknadsför finländsk producerat. Uppmärksamhet fås bland annat genom tävlingarna.


3. Deltaganderätt

Alla som är fast bosatta i Finland är berättigade att delta i tävlingen. SLC:s anställda eller andra personer som deltagit i planeringen och utförandet av kampanjen, är inte berättigade att delta i utlottningen.

För deltagande som sker på Facebook och SLC:s hemsida får däremot alla som bor i Finland delta. Facebook har inte på något vis deltagit i kampanjens utförande. SLC R.F.:s anställda eller andra personer som deltagit i planeringen och utförandet av kampanjen, är inte berättigade att rösta.


4. Pris

4.1 Bland alla som deltagit i Facebook-evenemanget “Välj mat från Finland” på Facebook lottas 1 st presentkort ut per månad till en restaurang eller gårdsbutik i Finland. Första utlottningen är vecka 9 2017 och sista utlottningen är vecka 52 2017.

4.2 Bland alla som deltagit i tävlingen på SLC:s hemsida lottas 1 st presentkort ut till en restaurang eller gårdsbutik i Finland. Utlottningen sker 5.5.2017.

Priserna kan inte bytas ut mot pengar.


5. Tävlingstid

Tävlingen på Facebook-evenemanget pågår fram tills 28.12.2017 och tävlingen på SLC:s hemsida pågår fram till 30.4.2017.


6. Deltagande i tävlingen

6.1 Deltagandet i utlottningen av presentkorten till en restaurang eller gårdsbutik via Facebook-evenemanget sker genom att delta i Facebook-evenemanget “Välj mat från Finland”.

6.2 Deltagande i utlottningen av 1 st presentkort till en restaurang eller gårdsbutik på SLC:s hemsida sker genom att prenumerera på SLC:s nyhetsbrev.

Deltagandet i lottningarna kan även ske genom att skicka ett e-post till info@slc.fi, i vilket det tydligt framgår vilken av tävlingarna man vill delta i.


7. Val av vinnare, utlottning av priset och vinstens ändamål

Arrangören förbehåller sig rätten att inte dela ut priset om det visar sig att vinsten uppnåtts genom bedrägligt förfarande, till exempel genom att skapa ett automatiskt lotterideltagande.  Arrangören förbinder sig inte att leverera vinster till vinnare som inte svarat inom en rimlig tid. Vinsten levereras per post.

7.1 Vinnarna av presentkort till en restaurang eller gårdsbutik lottas ut bland alla som deltagit i Facebook-evenemanget “Välj mat från Finland”. Vinnarna kommer att publiceras i Facebook-evenemanget “Välj mat från Finland”.

7.2 Vinnaren i tävlingen som arrangeras på SLC:s hemsida, och av 1 st presentkort till en restaurang eller gårdsbutik lottas ut bland alla som deltagit i tävlingen genom att prenumerera på SLC:s nyhetsbrev. Vinnaren kommer att kontaktas via e-mail och den adress som angetts vid deltagandet.


8. Prisets överlåtande/offentlighet

Tävlingarnas vinnare godkänner att arrangören publicerar deras namn utan vidare särskilt/separat godkännande eller ersättning.


9. Ansvar för användandet av pris

Prisets vinnare förbinder sig att befria arrangören från det ansvar som gäller deltagande i tävlingen och inlösningen eller användning av priset. Priset kan inte bytas ut mot pengar eller annan vara.


10. Lotterilagen

Arrangören förbinder sig att betala den lagstiftade lotteriskatten på det pris som nämns i reglerna. Vinnaren ansvarar för alla andra kostnader som kan tillkomma, t.ex. extra resekostnader.


11. Reglerna gäller alla deltagare

Alla som deltar i kampanjen förbinder sig att följa dessa regler och arrangörens beslut.