Fakturering | Laskutus | Invoicing

Fakturering (svenska) Laskutus (suomeksi) Invoicing (English)

Elektronisk fakturering

SLC har tagit i bruk elektronisk behandling av våra inköps- och kostnadsfakturor. Som ett resultat av detta mottar vi helst era fakturor elektroniskt.

När ni skickar oss er e-faktura behöver ni vår e-fakturaadress som är: 003702153270

Vår operatörs förmedlings ID är 003721291126/MAVENTA.

Om ni använder en bank som operator, bör förmedlings-id:t istället vara DABAFIHH.

Obs! Dessa anvisningar gäller ej medlemsfakturor. När det gäller fakturering av medlemsavgiften, vänligen kontakta ditt eget producentförbund eller skogsvårdsförening.
Observera också att producentförbundet SLC Nyland har en egen faktureringsadress, uppgifterna på denna sida gäller endast centralförbundet SLC.

Pappersfaktura

Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor till oss, mottar vi er faktura som pappersfaktura. Då är faktureringsadressen som inte får avvika för att fakturorna skall komma rätt:

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
02153270
PL 100
80020 Kollektor Scan

Eftersom alla pappersfakturor skannas in är det viktigt att fakturorna är av hög kvalitet och läsbara. Eventuella bilagor får inte nitas ihop.

Fakturor per e-post

Fakturorna kan även sändas i pdf-format, som bilaga till e-post. E-postadressen är då: invoice-02153270@kollektor.fi

Märk att ifall fakturan skickas via e-post måste fakturans adressfält innehålla pappersfakturans adressinformation, se ovan. Till de ovannämnda adresserna får endast skickas fakturor, all annan dokumentation skall skickas till företagets officiella adress.

Kontaktinformation

Vid frågor gällande faktureringsadress eller betalning av faktura, vänligen kontakta:

Mer från SLC