Material om lantbruket i Finland

För medlemmar om media & kommunikation

 • Se inspelningen av medieförmiddag 31.3.2023

  Inloggning krävs
 • Medieförmiddag med Jens Berg 31.3.2023, del 1 (presentation)

  Inloggning krävs
 • Medieförmiddag med Jens Berg 31.3.2023, del 2 (presentation)

  Inloggning krävs
 • Medieförmiddag med Jens Berg 31.3.2023, del 3 (presentation)

  Inloggning krävs
 • Guide till sociala medier

  Inloggning krävs
 • Riktlinjer för SLC:s kommunikation

  Inloggning krävs

För medlemmar om hållbar rekrytering

För medlemmar om enskilda vägar

 • Anmälan om väglagets beslut

  Inloggning krävs
 • Avtal om användning av väg

  Inloggning krävs
 • Grunduppgifter för vägenhetsberäkning

  Inloggning krävs
 • Väghandbok: Förvaltning av enskilda vägar

  Inloggning krävs

För medlemmar: arrendeavtal

 • Arrendeavtal med stodratter

  Inloggning krävs
 • Arrendeavtal utan stodratter

  Inloggning krävs
 • Jaktarrendeavtal

  Inloggning krävs

För medlemmar: rekommendationsavtal för jordkabelprojekt

 • Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (svenska)

  Inloggning krävs
 • Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (finska)

  Inloggning krävs
 • Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (engelska)

  Inloggning krävs

För medlemmar: rekommendationsavtal för rätt att använda ledningsområde

 • Rekommendationsavtal om rätt att använda ledningsområde

  Inloggning krävs

För medlemmar om markägande

 • Markägarens handbok

  Inloggning krävs

För ditt och gårdens bästa