Matsvinn

Varje höst firas den årliga nationella Spillveckan. Kampanjen vill uppmärksamma det matsvinn som uppstår i hela livsmedelskedjan, ändå från produktion till konsumtion.

När man slänger mat har alla de resurser som satts ner på till exempel produktion, förädling, transporter och förpackningsmaterial gått förlorade. Dessutom ökar matsvinnet matens klimat- och miljöpåverkan.

Avfall i hela livsmedelskedjan

När man ser till hela livsmedelskedjan uppgår mängden matsvinn i Finland till cirka 360 miljoner kilo per år enligt havikkiviikko.fi. I Finland slänger hushållen mer än 100 miljoner kilo mat varje år. Per person slänger vi i genomsnitt 20–25 kilo mat per år till ett värde av cirka 100 euro.

Hushållen är med andra ord den största enskilda avfallskällan, men matsvinn förekommer också inom övriga sektorer. Därför är det är viktigt att hela livsmedelskedjan kontinuerligt arbetar för att se över hur man kan minska matsvinn i alla led.

Matsvinnet fördelas i livsmedelskedjan enligt följande:
- hushåll 107–137 miljoner kg, dvs. 33 %
- livsmedelsindustrin 84 miljoner kilo, dvs 23 %
- måltidsservice 61 miljoner kilo, dvs. 17 %
- handeln 57 miljoner kilo, dvs 16 %
- primärproduktionen 42 miljoner kg, dvs 11 % *

* Siffrorna omfattar inte den skörd som blir kvar på åkern.
Luke 2021

​Bortslängd mat slösar också på resurser i produktionen

Det är viktigt att hela livsmedelskedjan är med och lyfter fram hur man kan minska matsvinnet såväl i hushåll, storkök, handel och i primärproduktionen. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen och konsumentledet, men det är viktigt att i hela livsmedelskedjan ser över hur man kan minska svinn.

I samband med Spillveckans informationskampanj påminner SLC om att det är slöseri med resurser i alla led när vi slänger bort mat. När vi slänger mat har de resurser som satts ner på till exempel produktion, förädling, transporter och förpackningsmaterial gått till spillo.

Det svinn som uppstår i primärproduktionen har inte undersökts i lika stor omfattning som övrigt matsvinn. I en MTT-rapport från 2014 om matsvinnet i primärproduktionen identifierades dock fyra betydande orsaker till svinn i primärproduktionens ända, bland annat naturförhållanden och skadegörare, kvalitetskrav via standarder och lagstiftning, marknadssituationen samt produktionens lönsamhet.

Bakom Spillveckan-kampanjen står Konsumentförbundet som utmanar aktörer från olika branscher, såväl företag, myndigheter som organisationer, att delta i den informativa kampanjen och upplysa finländarna om att minska matspillet. Läs mer om Spillveckan på havikkiviikko.fi.

Värdesätt maten, den inhemska matkulturen och matproducenterna

SLC uppmanar konsumenter att satsa på inhemska råvaror med ett tydligt ursprung och att sätta värde på att tillreda maten och avnjuta den. När man köper mat som man bryr sig om, är det också större sannolikhet att man använder maten omsorgsfullt och inte slänger bort den.

Låt maten väl smaka!

Vill du veta mer?

Mer från SLC