Bonden möter skolan

Beställ material till din skola

www.inhemskmat.fi Broschyren Inhemsk mat (pdf) SLC på YouTube

SLC och Ungmartha lyfter tillsammans den inhemska maten på tallriken. Vi tycker att det är viktigt att barn och unga får skapa sig en uppfattning om varifrån den inhemska maten kommer och lära sig om hur vi i Finland lyckas producera bland den renaste och tryggaste maten i världen.

I vårt material riktat till grundskolor berättar vi mera om maten som produceras i Finland och vad du kan göra av den, bland annat via några enkla, läckra recept. Vårt material finns i form av en trevlig broschyr och elektroniskt på webbsidan www.inhemskmat.fi. På sidan finns även videoklipp, recept och länkar till annat intressant material.

Skolor kan kostnadsfritt beställa den tryckta broschyren Inhemsk mat från jord till bord som vi skickar per post. Det är även möjligt att under en lektion få besök av en bonde som berättar om sitt arbete och varifrån maten egentligen kommer. Eller är ni intresserade av att besöka en lantgård? Kontakta då SLC:s regionala producentförbund i Österbotten, Nyland, Åboland eller Åland i god tid – de kan hjälpa till med att hitta en bonde som kan ställa upp.

Kontaktuppgifterna till SLC:s regionala producentförbund:
ÖSP: tel. (06) 318 9200 eller osp@slc.fi
SLC Nyland: tel. (09) 601 588 eller nsp@slc.fi
SLC Åboland: tel. (02) 423 720 eller asp@slc.fi
ÅPF: tel. (018) 329 840 eller sue.holmstrom@landsbygd.ax

Klimathopp - diskutera klimat med barn och unga

Vad kan vi göra för en hållbarare framtid? Hur kan vi minska klimatångest hos unga? Med våra egna val kan vi bidra till en cirkulär ekonomi och bromsa upp klimatförändringen. I Hörnan på Educa-mässan 24.1.2020 diskuterades frågan av sakkunniga i SLC, Finlands svenska 4H och Folkhälsan.

Nora Backlund, sakkunnig inom cirkulär ekonomi, ger hållbara tips för vardagen. Kan vi hantera klimatförändringen? Annika Öhberg, sakkunnig på SLC, presenterar möjligheterna som jord- och skogsbruket erbjuder. Hur ska läraren bemöta barn och unga med ångest? Daniela Seeskari berättar, Folkhälsan.

Se diskussionen på Vimeo

Affischer om matens väg

Vi erbjuder även affischer som illustrerar matens väg från jord till bord. AFFISCHERNA ÄR TYVÄRR SLUT I TRYCKT FORMAT, men de kan även laddas ned här nedan och skrivas ut t.ex. som A3.

Mjölkens väg Köttets väg Grönsakernas väg Spannmålens väg Äggets väg Ekoprodukternas väg

Videon om jordbruk och matproduktion


Bondens dag-videon av ÖSP

Videon Maskinerna på gården (källa: Bonden i skolan, LRF)

Farmer Time Finland

Farmer Time kopplar ihop primärproducenter med olika grupper av barn och ungdomar. Barn- och ungdomsgrupper får genom digitalteknik online kontakt med gården och bonden via sin smarttelefon kan visa och berätta om det vardagliga arbetet med åkrar, djur, växter och maskiner.

Projekt Farmer Time Finlands verksamhetsområde är svenskspråkiga Österbotten, men projektets videon är öppna för alla intresserade. För mera information: https://www.farmertime.fi/

Se Farmer Time Finlands videon på YouTube:

Bra mat växer nära!

Matens ursprung berättar om produktionsförhållandena och vilka effekter produktionssätten har för till exempel miljön, djurens välbefinnande och vilka ämnen som hamnar i kroppen med födan. Är produktionsförhållandena och matens väg från jord till bord ansvarsfulla och hållbara?

Jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj som handlar om att värdesätta mat ska öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen följer matproduktionen på nio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar. Här kan du lära känna några av gårdarna och hur maten produceras. Bra mat växer nära!

Mera information på jord- och skogsbruksministeriets kampanjsida mmm.fi/sv/bramatvaxernara

Utflykt till butiken

Studiehelheten Utflykt till butiken tar eleverna under ledning av läraren med till närbutiken för att lära sig om butiken och livsmedelskedjan. Med hjälp av materialet och butiksbesöket lär sig eleverna om frågor som anknyter till hållbar utveckling, konsumentkunskaper samt multilitteracitet. Det är möjligt att integrera studiehelheten som en del av olika läroämnen och helheten lämpar sig väl för att förverkliga läroplanens omfattande målsättningar.


Utflykt till butiken är en studiehelhet som S-gruppen och Föreningen Matinformation har skapat tillsammans för skolorna. Mera information och studiematerialet finns på https://www.ruokatieto.fi/utflykt-till-butiken eller bekanta dig med videomaterialet nedan.

MatRadarn – Barn och unga utforskar mat

Målet med MatRadarn är att ge barn och unga hälsosammare matvanor. MatRadarn strävar efter att ge barn ett genuint intresse för mat och jordbruksprodukter. Ett annat mål är att öka konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter samt grönsaker, frukt och bär. Projektet riktar sig särskilt till barn och unga från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Andrahandsmålgruppen är fostrare, lärare och föräldrar.

De flesta barn och unga i Finland omfattas av Europeiska unionens skolprogram. Genom skolprogrammet stöds användningen av mjölk samt frukt och grönsaker från dagvården ända upp till andra stadiet. Syftet med systemet är att främja goda matvanor. I Finland är det landsbygdsverket som ansvarar för finansieringen av systemet. Projektet MatRadarn hör till de åtgärder som anknyter till skolprogrammet.

Projektet finansieras av Landsbygdsverket och genomförs i samarbete med kommunikationsbyrån Cocomms Oy, Evermade Oy, matkulturcentret Ruukku ry, Östra Finlands universitet och Ammattikeittiöosaajat Amko ry.

Läs mer på www.ruokatutka.fi

Ska du ta emot elever på din gård eller berätta om lantbruk i en skola?

Att hålla en lektion i lantbrukFör att se detta måste du logga in.
Att hålla en lektion i lantbrukFör att se detta måste du logga in.

Ska du som jordbrukare ta emot barn och unga på din gård eller ska du till en skola och berätta om lantbruk. Här har vi sammanställt några enkla tips och vad du kan tänka på när du förbereder dig.

Dra gärna nytta av materialet på denna sida eller kontakta SLC:s kansli om du har andra behov av material och diskutera upplägg, vilka frågor du borde ta upp mm.

Kontakta oss för att beställa material eller en bonde till skolan

Mer från SLC