SLC in other languages

SLC - Slc Logo Usage 1

SLC - Ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto

Suomessa toimii rinnakkain sekä ruotsinkielinen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. että suomenkielinen Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK.

SLC, joka toimii ruotsinkielisillä rannikkoalueilla, on noin 9 300 maataloustuottajien ja 17 300 metsänomistajien ammatti- ja etujärjestö. SLC:n toiminta perustuu jäsenten, maa- ja metsätalouden ja maaseudun edunvalvontaan kansallisella tasolla. Markkina-, maatalouspolitiikka, verotus- ja rahoitus- sekä sosiaaliset kysymykset ovat toimintamme tärkeimpiä toimialueita.

SLC osallistuu MTK:n lailla valtion kanssa käyviin maataloustuloneuvotteluihin ja erilaisiin työryhmiin jotka käsittelevät maa- ja metsätalouden ajankohtaisia kysymyksiä. SLC antaa myös lausuntoja esim. uusista lainsäädäntöesityksistä. Brysselissä MTK:lla, Pellervo-seuralla ja SLC:llä on yhteinen edunvalvontatoimisto. Aktiivinen ja läheinen yhteistyö SLC:n ja MTK:n välillä on osoittanut, että järjestöt täydentävät toisiaan tavalla, joka vahvistaa viljelijöiden ja maaseudun edunvalvontaa.

SLC:llä on yhdeksän jäsenliittoa, neljä tuottajaliittoa: Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f., SLC Nyland (NSP), SLC Åboland (ÅSP) och Ålands producentförbund ÅPF r.f. Tuottajaliitoilla, joihin kuuluu 51 paikallisyhdistystä, on itsenäistä alueellista edunvalvontatoimintaa maakuntatasolla.

Vuoden 2016 alusta viisi ruotsinkielistä metsänhoitoyhdistystä Skogsvårdsföreningen Österbotten, Södra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårdsförening ja Jeppo skogsvårdsförening liittyivät SLC:n jäseniksi. Vuoden 2018 alusta Ålands skogsvårdsförening liittyi jäsenliitoksi. Myös metsänhoitoyhdistyksillä on itsenäistä metsänomistajajäsenille suunnattua edunvalvontaa .

SLC:n ylin päättävä taho on valtuuskunta. Toimeenpanevana elimenä toimii johtokunta johon kuuluu seitsemän jäsentä. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Mats Nylund ja toiminnanjohtajana Jonas Laxåback (tarkemmat yhteystiedot). SLC:n valiokunnat valmistelevat asioita johtokunnalle ja SLC:llä on edustajat myös useissa MTK:n valiokunnissa.

SLC:n jäsenlehti Landsbygdens Folk, joka on Suomen johtava ruotsinkielinen maaseutulehti, ilmestyy kerran viikossa kaikille jäsenille ja sisältyy SLC:n jäsenmaksuun.

MTK:n, SLC:n ja Pellervon yhteinen toimisto Brysselissä valvoo suomalaisten maanviljelijöiden, metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien etuja Euroopan unionissa.

Enemmän tietoa SLC:n toiminnasta antaa SLC:n kanslia, joka sijaitsee Helsingin Kampissa.

SLC - The Central Union of Swedish-speaking Agricultural Producers in Finland

The Central Union of Swedish-speaking Farmers and Forest Owners in Finland, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. is one of the two agricultural interest organisations representing Finnish farmers, forest owners and rural entrepreneurs. SLC members, 9 300 farmers and 17 300 forest owners, are located primarily along the southern and western coast of Finland and on the Åland Islands. SLC:s sister organization, MTK with 130 500 farmer members and 211 000 forest owner members, is active in Finnish-speaking areas.

The key tasks of SLC include political, economical and social supervision of interests and representing the interests of members in agricultural and forest politics, taxation, financing and legal matters, environmental and land policy, and social policy. Together with MTK, SLC participates in the agricultural negotiations with the state of Finland. SLC is also represented in a number of working groups and committees that deal with agricultural politics, legislation and other matters.

SLC:s organisation has four regional unions Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f., SLC Nyland (NSP), SLC Åboland (ÅSP) and Ålands producentförbund ÅPF r.f. which have 51 local associations. Since 2016 five forest owner associations Skogsvårdsföreningen Österbotten, Södra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårdsförening and Jeppo skogsvårdsförening joined SLC as member organisations. In 2018 Ålands skogsvårdförening joined as a member.

The highest decision-making body in SLC is the delegation. The executive body is the Board of Directors, assisted by a number of committees. They plan the matters of production sectors; milk, meat and grain production, ecological production, seed production, market-garden production, entrepreneurship, social policy, pensions, financing, etc. SLC is also often represented in MTK:s committees.

The President of SLC is Mats Nylund and Secretary General is Jonas Laxåback (contact information)

SLC:s weekly newspaper for members and subscribers, Landsbygdens Folk is Finland's leading agricultural newspaper in Swedish.

SLC, MTK and Pellervo Society share an office in Brussels since 1991, which has the task to supervise the interests of Finnish farmers, forest owners and rural entrepreneurs in the European Union.

If you are interested in more information, please contact the SLC Office, which is located in Helsinki.

Mer från SLC