Medlemsformer och medlemsavgift

Aktiva medlemmar är personer som idkar jordbruk eller som har jord- eller skogsmarker i sin besittning. I medlemskapet, där gården utgör grunden, kan även familjemedlemmar ingå som personmedlemmar. Som aktiv medlem i producentförbundens lokalavdelningar har du tillgång till SLC:s intressebevakning, rådgivning, medlemsmaterial och medlemsförmåner. Dessutom får gården varje vecka Landsbygdens Folk direkt hem i postlådan. När det på gården genomförs generationsväxling kan avträdaren, som inte längre är aktiv lantbrukare, bli stödande medlem och fortsättningsvis får hem LF varje vecka.

Stödande medlemmar är fysiska eller juridiska personer som vill främja intresseorganisationens syften, t.ex. personer som upphört med sin jordbruksverksamhet. En aktiv jordbrukare eller person som har mark i sin besittning kan dock inte vara stödande medlem i SLC. Stödande medlemmar i producentförbundens lokalavdelningar har tillgång till SLC:s intressebevakning, rådgivning, medlemsmaterial och medlemsförmåner samt Landsbygdens Folk.

Skogsägare kan ansluta sig som skogsägarmedlemmar via de regionala skogsvårdsföreningarna som hör till SLC. Förutom intressebevakningen får skogsägarmedlemmar som medlemsförmån tre temanummer av Landsbygdens Folk med skogstema och har även tillgång till de övriga medlemsförmåner som SLC erbjuder. Skogsägare kan även ansluta sig som medlem i de regionala producentförbunden. Då ingår den regionala miljö- och markpolitiska intressebevakningen och alla nummer av Landsbygdens Folk.

Studerande under 40 år kan ansluta sig som studerandemedlem direkt i de regionala producentförbunden och har rätt till samma förmåner som en stödande medlem, även tidningen Landsbygdens Folk varje vecka. Studerandemedlemmar har en rabatterad avgift på 10 euro och studerande skall skicka in en kopia eller bild av sitt studiekort i början av varje studieår för att kunna fortsätta studerandemedlemskapet. Om en studerandemedlem inte längre studerar kan medlemskapet omvandlas till t.ex. stödande medlem.

Medlemsavgift

Avgiften för att vara medlem i SLC varierar, till exempel beroende på om du äger jordbruksmark eller skog.

Som aktiv medlem består medlemsavgiften av en grundavgift samt arealbaserad avgift per åkerareal, skogsareal, växthus, bärbuskar och friland. Vissa lokalavdelningar bär dessutom upp en personmedlemsavgift.

Alla förbund betalar samma avgift/medlem till SLC. Förbunden beslutar själv om storleken på den medlemsavgift som de uppbär av sina lokalavdelningar för att finansiera sin verksamhet. Lokalavdelningarna bestämmer i sin tur själva om man uppbär en personmedlemsavgift och storleken på den för att finansierar lokalavdelningens verksamhet.

Kom ihåg att medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen.

För stödande medlemmar uppbärs en skild avgift för stödande medlemskap, vilken kan variera enligt förbund och lokalavdelning. För att få närmare information om din medlemsavgift ber vi dig vända dig till ditt landskapsförbund.

Information om skogsägarmedlemmarnas medlemsavgift fås av respektive skogsvårdsförening eller av de regionala landskapsförbunden.

För studerandemedlemmar är avgiften 10 € per år, och då ingår även Landsbygdens Folk.

Vill du veta mera om olika former av medlemskap, så kontakta producentförbundet eller skogsvårdsföreningen på ditt område eller SLC:s kansli.

Kontaktinformation:

Mer från SLC