Luke: Spannmålsskörden 2018 var den minsta på 26 år

År 2018 var det andra dåliga skördeåret i följd för åkergrödorna i Finland. I fjol var torkan orsaken till den dåliga skörden speciellt i Egentliga Finland med omnejd. Förutom spannmålsskörden låg också skörden av åkerböna betydligt under normalskörd. År 2017 drabbades skörden däremot av ovanligt mycket regn. 

– Spannmålsskörden 2018 uppgick till 2,7 miljarder kilo, vilket var den minsta skörden sedan år 2000. Jämfört med året innan minskade skördenivån med en femtedel. Vallodlingarna tog också stryk av torkan under växtsäsongen, men höstregnen räddade skörden i största delen av boskapsuppfödningsområdet. Åkerböna drabbades drastiskt när gammafly åt upp bladen på stora odlingar, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Största skördeförlusten i Egentliga Finland

I Egentliga Finland låg skördenivåerna allra mest under snittskördarna, med bortfall av hälften av vallskörden och en tredjedel eller fjärdedel av spannmålsskördarna. En femtedel av all spannmål i Finland odlas i Egentliga Finland och därför avspeglas dåliga skördar i regionen mer på hela landets skördevolym. Däremot hade torkan i Egentliga Finland knappt någon inverkan på den finska vallskörden, eftersom endast tre–fyra procent av den totala ensilagevolymen odlas i regionen.

Skörden för ekologiska odlingar minskade med tio procent

De ekologiska spannmålsgrödorna stod för cirka tre procent (ca 86 miljoner kilo) av hela spannmålsskörden i Finland. Den mest odlade ekologiska spannmålsgrödan var havre. Den inhemska kvarnindustrin har de senaste åren ökat användningen av både konventionellt odlad och ekologiskt odlad havre. Dessutom är finländsk havre och finländska havreprodukter efterfrågade utomlands.

Bra skörd av kummin – mindre bra av åkerböna

– Finland behåller sin ställning som världens största producent av kummin, då kumminskörden ökade med nästan tiondedel. Kummin är en flerårig växt som i motsats till ettåriga växter inte drabbades lika hårt av torkan under växtsäsongen. Odlingsytan för kummin är redan större än för sockerbeta och nästan lika stor som för potatis och åkerböna, säger Anneli Partala

Skörden av åkerböna minskade med en fjärdedel jämfört med året innan. Det var en bottennotering under de nio år som statistikperioden omfattar.

Bovete ny gröda i statistiken

Sommaren 2018 överskred odlingsytan för bovete 2 000 hektar, och därmed upptas bovete i den offentliga statistiken. Den finländska boveteskörden uppgick till cirka 1,7 miljoner kilo, varav en fjärdedel var ekologiskt odlat.

Bakgrund till statistiken

Hösten 2018 samlade Naturresursinstitutet in skördeuppgifterna via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 660 var ekologiska gårdar. Skördestatistiken innehåller skördedata om de cirka 48 000 gårdarna i Finland, och statistiken över den ekologiska skörden omfattar cirka 4 000 ekologiska gårdar. Den nu publicerade statistiken bygger på de slutliga uppgifterna. De preliminära uppgifterna publicerades 22 november 2018. Informationen om spannmålsskördens kvalitet har erhållits genom att kombinera Naturvårdsinstitutets skördeinformation och Livsmedelsverkets uppföljningsdata om spannmålsskördens kvalitet.

Samtliga uppgifter redovisas på stat.luke.fi/sv. Tjänsten innehåller riksomfattande skördeuppgifter om de viktigaste grödorna sedan 1920. Redovisningen av de regionala skördeuppgifterna börjar från 1999.

Mer information

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Skördestatistik och spannmålsskördens kvalitet 2018

Den ekologiska skörden 2018

Spannmålsskördens kvalitet

Mer från SLC