Målet är världens lyckligaste kor - djurens dag 365 dagar om året

SLC - Kohage1 Djur Som Mar Bra 800X500

Husdjur är en naturlig del av ett levande lantbruk. De flesta som jobbar med husdjursproduktion i Finland driver gården som familjejordbruk, vilket betyder att ofta jobbar flera familjemedlemmar på gården – med och för djuren.

Nötdjur har sitt ursprung i uroxar som tämjdes i Mellanöstern för ungefär 10 000 år sedan. Först användes de för kött, hudar och till draghjälp. Via folkvandringar, krig och migration har kor även förflyttats till nya områden och hjälpt människor i deras överlevnad. Till Finland kom de tama djuren med människorna för åtminstone 3 000 år sedan. Med sin idisslande förmåga har kor varit bra på att ta tillvara knappa naturresurser och omvandla dessa till livsmedel och andra förnödenheter.

Kon har med andra ord varit människans följeslagare i tusentals år, och har gett oss mycket mer än bara mat. Visste du att vi har kon att tacka även för vaccinet? År 1790 utvecklade Edward Jenner vaccinet mot smittkoppor för människor utgående från kokoppor, och därmed kunde sjukdomen utrotas i Europa. Kons latinska namn är dessutom vacca

Mjölk har varit en livsviktig näringskälla för människan under tusentals år, och antagligen var den färska mjölken också renare än dricksvattnet. Ännu är mjölken en grundbult i vår finländska matkultur. Matkulturen i sin tur påverkas starkt av jordbrukssamhället och klimatet – det vill säga av vilka förutsättningar vi har haft för att själva odla vår mat i Finland. För att kunna producera mat är vi fortfarande beroende av de ramar som den fysiska miljön, klimatet och marken ger oss. Trots att världen hela tiden utvecklas har Finland fortfarande ett nordligt läge och ett kargt, svalt klimat som gör att många odlingsväxter helt enkelt inte hinner mogna för att ge skörd som blir till råvaror och mat för människor. Här har bland annat korna hjälpt oss att förädla gräs, som människor inte kan äta, till näringsrik mjölk och kött.

 

Välmående djur 365 dagar om året

Välmående och friska djur är alltid grundförutsättningen för vår djurhållning. I praktiken tryggas djurens välmående via bondens dagliga arbete och omsorg – varje dag, 365 dagar om året. Vår redan nu strikta djurskyddslagstiftning sätter miniminivån, men de finländska jordbrukarna går betydligt längre än så när det gäller djurens välbefinnande, t.ex. genom det frivilliga programmet för djurens välbefinnande och mejeriernas och köttföretagens egna kvalitetssystem som går betydligt längre än lagstiftningen. 

Någon kanske frågar sig om djur faktiskt har rättigheter? Svaret är så enkelt och så självklart; ja, djur har rättigheter. Djur har enbart rättigheter, inga skyldigheter.

För den finländska bonden är det en hederssak att ta väl hand om sina djur. Vår självklara målsättning är att vi även i framtiden skall ha friska och välhållna produktionsdjur i världsklass. Då du väljer inhemsk mjölk eller inhemskt kött så väljer du samtidigt att stöda en hög etik i djurhållningen.

Djurvälfärd i världsklass i kombination med klimatsmart produktion och rena råvaror – det självklara hållbara valet för den medvetna konsumenten. 


Mats Nylund, ordförande, SLC

Mjölk och mat från finländska gårdar - naturligtvis!

Sex orsaker att välja finländsk mat!

Mer från SLC