Producentorganisationernas vattenprogram tar sikte på god vattenstatus

Producentorganisationerna MTK:s och SLC:s vattenprogram, som publicerades på torsdagen (10.12), innehåller konkreta redskap för hur man inom jord- och skogsbruket kan förbättra och upprätthålla god vattenstatus. Vattenskydd är en oskiljaktig del av ansvarsfullt och hållbart finländskt jord- och skogsbruk. Enligt MTK:s enkät Ympäristöluotain (ungefär ”pejling på miljön”) som utfördes i början av 2020 pekade över 90 % av jordbrukarna och skogsägarna ut vattenskydd som en viktig del av deras verksamhet.
SLC - Vattenprogram some 1 WEBB ny

Vattenskyddsåtgärder utförs i stor omfattning inom jord- och skogsbruket. Cirka 90 % av odlarna och skogsägarna bedömer att vattenskydd förverkligas väl i deras egen verksamhet. Tyvärr syns åtgärdernas positiva effekter på vattendragen ofta långsamt. Framledes kommer det även att vara allt mera utmanande att minska på jord- och skogsbrukets belastning av vattendragen då regn utanför växtperioden förväntas öka på grund av klimatförändringen.

Jord- och skogsbrukspraxis som minskar belastningen samt riktade vattenskyddslösningar som är väl anpassade till gårdens övriga verksamhet visar vägen mot god vattenstatus. Ju bättre odlingsväxterna och träden kan ta upp den näring som finns tillgänglig, desto mindre är risken för läckage av näringsämnen.

– Näringsämnen som sköljs bort från åkrarna och skogarna innebär en ekonomisk förlust för odlaren och skogsägaren. Vid planering och utförande av vattenskyddsåtgärder måste man alltid se till att åkerns och skogens produktionsförmåga bevaras och att åtgärderna är kostnadseffektiva, framhåller MTK:s ordförande Juha Marttila.

De mål och skyldigheter som ställs på näringen i fråga om att minska på belastningen av vattendrag ska grunda sig på högklassig forskning som utgår från praktiska behov och från uppföljningsinformation om vattenkvalitet.

– Förutom gårdsspecifika åtgärder behövs ännu mera sektoröverskridande planering och förverkligande av åtgärder för avrinningsområden. Genom samarbete kan man förena olika parters behov och vattenskydd, samt komma överens om hur åtgärder kan verkställas, underhållas och hur kostnader kan fördelas, säger MTK:s expert Airi Kulmala.

– Genom vattenprogrammet visar jord- och skogsbrukarna att man på allvar vill främja vattenvården och få en god vattenstatus. Vi lever både av och med naturen. Rena vattendrag är ett viktigt arv att ge vidare till kommande generationer, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.


Läs vattenprogrammet på slc.fi/vattenprogram eller ladda ner programmet (pdf)


Välkommen att diskutera vattentemat på MTK:s och SLC:s webbinarium i serien Miljösnack den 27.1.2021 kl. 9-11.


Tilläggsinformation:

Mats Nylund, ordförande, SLC, tfn 050 512 2191
Rikard Korkman, ombudsman, SLC, tfn 040 518 9297
Juha Marttila, ordförande, MTK, tfn 050 341 3167
Liisa Pietola, miljödirektör, MTK, tfn 050 438 4014
Airi Kulmala, expert, MTK, tfn 0400 755 454


Material på finska och engelska:

- mtk.fi/vesiohjelma

Mer från SLC