SLC Åboland: Indragen skärgårdstrafik försvårar livet för lantbrukare

Insändaren har publicerats i Åbo Underrättelser

SLC Åboland frågar ifall NTM-centralen som verkställer upphandlingen av förbindelsebåtar till rutterna kring Houtskär / Iniö / Thorsholma känner till vilka behov av förbindelsebåt lantbruksföretagarna i området har.

För att bibehålla det unika och vackra skärgårdslandskap som vi idag är vana med, krävs att landskapet sköts. Åkrarna skall odlas och hållas öppna, skogen bör skötas och röjas från sly och gamla byggnader kräver underhåll. För att sköta dessa arbeten krävs transporter och arbeten med tunga fordon.

I dagens läge sköts den tunga trafiken av Satava som trafikerar 3 dagar vecka på Iniö rutt område och 2 dagar/vecka på Houtskär ruttområde. I gällande upphandling kommer Houtskär ruttområde helt att fråntas denna tungtransport.

NTM-centralen hänvisar till att tungtransportfartyget Kala 2 i framtiden sköter de tunga transporterna i Houtskär ruttområde. Kala 2 sköter redan i dagens läge kostnadsfritt tungtransporter för fastbosatta i skärgården. Fartyget i sig är lämpligt för ändamålet. Fartyget bokas på förhand och sköter transporten i allmänhet inom 2 veckor, men redan tidigt på säsongen är fartyget fullbokat. Dessutom bör man beakta att de senaste åren har pengarna för Kala 2-trafiken tagit slut mitt i säsongen.

SLC Åboland ser med oro på denna utveckling. Våra medlemmar, lantbruksföretagarna har förbundit sig i stödvillkoren att sköta åkerarealen enligt de villkor och krav stödutbetalningen förutsätter. Att minska på den tunga trafiken enligt nuvarande planer kommer att försvåra, om inte omöjliggöra, möjligheten att följa stödvillkoren.

Lantbruksföretagen har utvecklat sin verksamhet för att kunna utföra arbeten för ortsbefolkning och sommargäster längs förbindelsebåtsrutterna. Att omöjliggöra denna verksamhetsform genom att upphandla mindre förbindelsebåtar är oförklarligt.

Lösningen för den tunga trafiken i skärgården bör säkerställas tillräckligt frekvent trafik och med tillräckliga medel. Det bör även i framtiden vara möjligt att sköta åkermarken enligt de villkor som myndigheterna ställer och som lantbruksföretagare kunna transportera sand, grus, virke, byggmaterial till de öar där lantbruksverksamhet bedrivs.

Upphandlingen bör även beakta den naturliga företagsverksamhet som bedrivs mellan Åbolands ytterskärgård och den åländska skärgården.

Upphandlingen är i nyckelposition för att säkerställa att vi även i framtiden har en levande skärgård.

SLC Åbolands styrelse
Thomas Lindroth (ordförande), Stefan Karlgren, Andreas Johansson, Pontus Franzen, Timo Söderholm, Christer Jägerskiöld, Mickel Nyström, Oskar Ekholm


Insändaren har publicerats i Åbo Underrättelser 21.4.2021

Mer från SLC