SLC:s, MTK:s och Pellervos Brysselkontor fyller 30 år – intressebevakningen för jord- och skogsbruket står ännu inför stora frågor

Det finländska jord- och skogsbrukets och andelsrörelsens gemensamma intressebevakningskontor har verkat i Bryssel sedan 1991. På onsdagen (26.10.2022) firas Brysselkontorets 30-årsjubileum med seminarium och mottagning i Bryssel. Det var ett klokt beslut att grunda ett eget lobbykontor för primärnäringarna – behovet av intressebevakning har inte minskat.

SLC - 20221026 171531

Såväl vid grundandet som nu präglas omvärlden och det finländska lantbruket av ett stort mått av osäkerhet och oförutsägbarhet i stora, övergripande frågor. Den största förändringen i påverkandet och lobbyarbetet består av att vi i dag allt oftare har mycket stora helheter att ta ställning till.

– För tillfället präglas mycket av arbetet i EU av stora, övergripande frågor. Det gäller att – förutom att producera mat – tackla klimatfrågan, naturförlust, biodiversitet, skogsstrategierna och inte minst energifrågor efter Rysslands oprovocerade anfall mot Ukraina 24.2.2022, sade SLC:s vice ordförande Thomas Antas i sitt hälsningstal på Brysselkontorets jubileumsseminarium.

Antas tackade lantbruksorganisationerna för god framförhållning hösten 1991 då det gemensamma lobbykontoret grundades – flera år före Finland gick med i EU. SLC kom med i Brysselkontorets samarbetet 1994.

– Det var ett klokt beslut att grunda ett eget Brysselkontor för jord- och skogsbruket och andelsrörelsen som snabbt kunde bistå med kunskap om beslutsfattandets strukturer i EU. Behovet av både lobbyverksamhet och insamling av kunskap var oerhört stort under och före inträdet, alldeles särskilt under medlemskapsförhandlingarna, påminde Antas.

Behovet av jord- och skogsbrukets intressebevakning i Bryssel har inte minskat genom åren. Beslutsfattare i Finland och Europa har allt mera sällan en direkt koppling till eller kunskap om primärnäringarna. Detta gäller inte minst skogsbruket så som vi känner det i Finland.

– Det finns ett ständigt ökande behov av kunskap och insikter om konsekvenserna för primärnäringarna. I en allt mera komplicerad värld, ska vi klara av att inhämta kunskap, bearbeta den och föra fram den i sådan form, att beslutsfattare och den breda allmänheten förstår hur jord- och skogsbruket påverkas, sa Antas.

Under Brysselkontorets jubileumsseminarium talade även MTK:s ordförande Juha Marttila och Pellervos ordförande Petri Pitkänen om de gångna 30 åren samt blickade framåt. Övriga föredragshållare var Wolfgang Burtscher, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, EU-parlamentariker Elsi Katainen, ordförande för gruppen för civilsamhällesorganisationer Séamus Boland vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt specialsakkunnig Tapio Kytölä från Finlands ständiga representation vid EU.

Under galamiddagen dukar köksmästare Kim Palhus upp finländska läckerheter och Ida Elina underhåller med popkantelemusik. Festtalare är Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen.

Brysselkontorets 30-årshistorik har utgivits och berättar om de tio senaste åren av kontorets intressebevakning och arbete.

Länkar:

Brysselkontorets historik

Läs hela Thomas Antas anförande (pdf)

Tilläggsinformation:

Thomas Antas, SLC, vice ordförande, tfn +358 50 3079919
Jonas Laxåback, SLC, verksamhetsledare, tfn +358 40 940 2734

Mer från SLC