JSM: De slutliga nivåerna för EU:s direktstöd 2021 fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för 2021 för direkta jordbruksstöd som helfinansieras av EU. Direktstöd är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplade bidrag för nötkreatur, får och getter samt bidrag för jordbruksgrödor för vissa specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 juni. EU:s direktstöd betalas för 2021 till ett belopp av sammanlagt cirka 517 miljoner euro. Av denna summa har en stor del betalats ut i december i fjol.

Nu i juni betalar Livsmedelsverket ut slutposten, det vill säga cirka fem procent av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor. Grundstödet betalas på basis av storleken på den fastställda stödrättigheten. Stödrättighetens storlek i det södra stödområdet AB är nu 122,47 euro per hektar och i det norra stödområdet C 106,13 euro. Förgröningsstödet är 74,08 euro per hektar i stödområde AB och 64,30 euro per hektar i stödområde C. Stödnivån för EU-stödet till unga jordbrukare sänktes en aning. Det är 80,60 euro per hektar i hela landet.

Produktionskopplade bidrag

I produktionskopplade bidrag kan betalas ut sammanlagt 101,08 miljoner euro: 49,38 miljoner euro för nötköttsproduktion, 32 miljoner euro för mjölkproduktion, 2,8 miljoner euro för får- och getköttproduktion och 16,9 miljoner euro för vissa åkergrödor. Av nötkreatursbidraget betalades cirka 70 procent och av bidraget för jordbruksgrödor cirka 95 procent i december 2021. Får- och getbidraget betalas i en post i juni.

Bidragsnivåerna har beräknats genom att man dividerat maximibeloppet för varje åtgärd med den slutliga stödberättigande arealen eller det genomsnittliga antalet djur under stödåret. Uppgifterna om nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Det genomsnittliga antalet djur beräknas så att de dagar som gett rätt till stöd under djurens besittningstid räknas ihop och summan divideras med 365.

Före utbetalningen av alla direktstöd från EU görs ett avdrag genom en mekanism för finansiell disciplin. Den bortfallande delen går till en krisfond som finansierar beredskapen för EU:s gemensamma jordbrukspolitiska kriser. Det procentuella avdraget fastställs årligen. År 2021 var avdraget 1,658907 procent. Avdraget görs när det sammanlagda beloppet av EU-finansierade direktstöd till stödmottagaren överskrider 2 000 euro, och avdraget görs då på den överskridande delen. Det stödbelopp som dragits av på grund av mekanismen för finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna följande år, om krisfondens medel inte använts. Före utbetalningen görs också en så kallad linjär eller schablonmässig minskning vid överskridande av maximibeloppet av direktstöden.

I tabellen nedan visas maximibeloppet för varje produktionskopplat bidrag och den slutliga enhetsnivån 2021.

EU:s produktionskopplade bidragMaximibelopp, miljoner euroEuro/djur eller hektar
Mjölkkor, stödområde AB, övriga områden30,50

618


Mjölkkor, åländska fastlandet1,14695
Mjölkkor, stöområde AB, yttre skärgården0,36940
Dikor och dikokvigor, åländska fastlandet, det övriga stödområden8,40342
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården0,85546
Dikor och dikvigot, stödområde C6,35116
Tjurar och stutar, stödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården13,70490

Tjurar och stutar, ålandska fastlandet


0,60

482


Tjurar och stutar, stödområde AB och inre skärgården0,501 240
Tjurar och stutar, stödområde C17,83146
Slaktvigor, stödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården1,00184
Skärgårdsvigor, stödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården0,15582
Tackor, tödområde AB, Fastlandsfinland och inre skärgården1,0053,50
Tackor, åländska fastlandet0,30125
Tackor, stödområde AB, yttre skärgården0,20165
Hongetter, stödområde AB0,2080
Slaktlamm och slaktkillingar, hela landet1,1033,30
Proteingrödor9,00117
Råg1,5082
Sockerbeta1,00133
Stärkelpotatis3,70577
Frilandsgrönsaker, stödområde AB1,20133
Sammanlagt101,08


Mer information:

Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 162 304
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162 138
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248

Mer från SLC