SLC:s historik har utkommit – beställ historiken i SLC:s webbshop

Under förbundskongressen den 29-30 juni presenterades SLC:s historik "75 år av intressebevakning – för dräglig lön, för gård, för hem och frihet". Historiken berättar om SLC:s 75-åriga historia under åren 1945–2021 samtidigt som den parallellt också redogör för det finska samhällets förändring. Nu kan historiken beställas av alla som har intresse för lantbrukshistoria i Svenskfinland och i Finland. Historiken är gratis för medlemmar.
SLC - Historik foto webb

SLC grundades år 1945 under den tid då Finland började återuppbyggnaden efter kriget. Efter krigen började SLC utveckla sin roll som gemensam intressebevakare för de finlandssvenska jord- och skogsbrukarna och landsbygden.

Historiken följer lantbrukarorganisationen genom de första årtiondena av reglerade marknader och lantbruksinkomstförhandlingar fram till dagens verklighet med öppna marknader inom EU och stödbyråkrati.

- Det finns egentligen två stora omvälvningar som skett inom jordbrukssektorn under SLC:s historia, berättar historikens redaktör Mikael Jern.

Historikredaktör Mikael Jern presenterade historiken på SLC:s kongress i Mariehamn den 29 juni 2022.


Den första handlar om skeendet de första åren efter kriget. Den andra stora omvälvningen inom sektorn som skett under SLC:s historia var EU-medlemskapet 1995. Då Finland gick med i EU var omställningarna mycket stora för jordbrukarna.

– Innan medlemskapet tänkte många att producentorganisationernas roll skulle minska då Finland blir EU-medlem, eftersom de direkta prisförhandlingarna med staten försvann. Verkligheten visade sig vara precis det motsatta: aldrig tidigare hade SLC deltagit i så många förhandlingar med statsmakten då tillämpningen av alla stödformer skulle genomföras, säger Jern.

Beställ historiken i SLC:s webbshop

Historiken finns till salu i SLC:s webbshop https://slc.fi/shop för 35 euro (porto tillkommer). SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna kan som medlemsförmån kostnadsfritt beställa ett exemplar av boken genom att ange medlemsnumret vid beställningen i Tilläggsuppgifter-fältet. Historiken har även postats hem till kongressdeltagare som fyllde i kongressens responsformulär och beställde ett exemplar av historiken.

För mera information, kontakta SLC:s kansli: tfn 09 5860 460 eller e-post info@slc.fi.

Mer från SLC