20.6 Webbinarium: Skogsbruket och naturens mångfald

SLC - Save the Date Bd vagkarta 20 6 2023

Tid: tis 20.6.2023 kl. 14.00–16.00
Plats:
online via Microsoft Teams

MTK och SLC gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PPT upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket. Webbinariet om skogsbruket och naturens mångfald stöder utarbetandet av biodiversitetsvägkartan för skogsbruket.

MTK:s och SLC:s webbinarium behandlar naturens mångfald ur skogsbrukets synvinkel. Webbinariet bygger på teman kring naturhänsyn i ekonomiskogar och mätning av den biologiska mångfalden.

Kom med och ta del av de första resultaten av arbetet med färdplanen och få nya idéer om hur åtgärderna kan utvecklas!

Webbinariet genomförs i huvudsak på finska men svenskspråkiga talturer ingår i programmet. Webbinariet textas till svenska i sin helhet efter sändningen och publiceras på SLC:s webbsidor. Webbinariet är öppet för alla intresserade.

PROGRAM:

14:00 – 14:05 Välkommen / jurist (naturskydd) Anna-Rosa Asikainen, MTK

14:05 – 14:10 Öppningshälsning / livskraftsdirektör Päivi Nerg, MTK

14:10 – 14:45 Ekologiska kriterier och forskningsbaserade rekommendationer för naturhänsyn / forskningsprofessor Matti Koivula, Naturresursinstitutet

14:45 – 14:55 Kommentarer / ledande sakkunnig i skogsfrågor Mai Suominen, WWF

14:55 – 15:00 Ekologisk information som grund för att definiera vägkartans scenarier / jurist (naturskydd) Anna-Rosa Asikainen, MTK

15:00 – 15:10 Skogsvårdsföreningen ger hjälp för skogsägare även i naturfrågor – inte antingen eller utan både och / specialist inom naturvård Saara Koskinen, Mhy Savotta

15:10 – 15:30 Beräkning av det ekologiska fotavtrycket: S-gruppen som exempel / doktorand Sami El Geneidy, Jyväskylän yliopisto

15:30 – 15:40 Kommentarer / Direktör för hållbarhetslösningar Lasse Miettinen, Sitra

15:40 – 15:50 Skogsägarens tankar / skogsägare Christel Holmlund-Norrén (anförande på svenska)

15:50 – 15:55 Avslutande kommentarer / verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC

Anmäl dig här (Lyyti)

Webbinariets deltagarlänk skickas endast till dem som har anmält sig.

Tilläggsinformation:
SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård, mats.holmgard@slc.fi, tfn
041 731 7593

Mer från SLC