Hur kan vi värna om vårt gröna guld? Se diskussionerna om finländska skogens samhälleliga betydelse

Hur påverkas skogsbruket av de tre stora drivkrafterna ekonomi, klimat och biodiversitet? Vad ska skogsägarna göra? Hur kan vi värna om vårt gröna guld? Det diskuterar europaparlamentariker Nils Torvalds, skogsexpert Siv Vesterlund-Karlsson samt skogsägare och skogsombudsman Mats Holmgård under ledning av SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Skogsmarsch video You Tube miniatyr 1

Den första Skogsmarschen ordnades år 1950, då syftet med evenemanget var att öka virkesproduktionen i privata skogar. Mer än 70 år senare har skogsbruket fortfarande en viktig roll i det finländska samhället och behovet av ett mångsidigt skogsbruk har ökat. Se den tredelade diskussionsserien om den finländska skogens samhälleliga betydelse med tanke på ekonomi, klimat, biodiversitet.

Del 1/3 Skogens roll för Finlands ekonomi:


Del 2/3 Skogens roll för klimatet:


Del 3/3 Skogens roll för biodiversiteten:


Kampanjen Skogsmarsch 2023 arrangeras av MTK, SLC och skogsvårdsföreningarna. Kampanjens kännetecken på sociala medier är #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

På webbplatsen metsamarssi.fi finns ett brett utbud av information och videor om skogsbruk och skogsägande. Kampanjen uppmanar skogsägarna och finländarna till att vistas i skogen, sköta om skogen och njuta av skogen.

metsamarssi.fi

Mer från SLC