Utlåtande angående förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/9272/2023


Utlåtande angående förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande angående förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar.

SLC förespråkar en upptrappning av jakten på säl, speciellt jakten på gråsäl, för att dämpa skadorna de förorsakar. Jaktkvoterna bör utnyttjas bättre i framtiden, då delar av jaktkvoterna för tillfället blir outnyttjade, antingen genom att öka andelen utbildade jägare eller öka andelen sälar en jägare fäller. Jaktredskapen är dock dyra och andelen sälar en jägare vill fälla reduceras på grund av EU:s handelsförbud på sälar. Här borde man hitta effektiva sätt att utnyttja de fällda sälarna, inte endast för eget bruk.

Ett sätt att tampas med problem angående outnyttjade jaktkvoter, är att förlänga tidpunkten för jakt, så som de till exempel har gjort i Sverige, för att förhindra de betydande skadorna sälarna gör på fiskeredskap i januari då vintrarna är milda. De isfria vintrarna försvårar även jakten och övervakningen av säl vilket bör poängteras i planeringen av verkställandet. Ett överskott av sälar utgör inte endast skador och kostnader på fiskeredskap, utan påverkar även Finlands fiskebestånd. SLC förespråkar även ett förstärkt samarbete med Östersjöländerna för att konkretisera och underlätta jakten och övervakningen av säl.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC