Se lanseringen av MTK:s & SLC:s biodiversitetsfärdplan

Producentorganisationerna MTK och SLC offentliggjorde sin gemensamma biodiversitetsfärdplan den 1 februari. Nu kan lanseringstillfällets webbinarium ses även textat till svenska.

SLC - BD tiekartta sv 1000x600

Färdplanen är en fortsättning på MTK:s program för biologisk mångfald och SLC:s miljöprogram. Färdplanen är en omfattande helhet vars mål och åtgärder behandlar organisationernas verksamhet, verksamhetsmiljön och egenskaper i jord- och skogsbruksmiljöer som är av betydelse för den biologiska mångfalden.

Här kan du se lanseringstillfällets inspelning, som även är textad till svenska.

Genom biodiversitetsfärdplanens forskningsrapporter, medlemsenkäter och organisationernas interna arbete tar jord- och skogsbrukarnas intresseorganisationer tillsammans med medlemmarna allt mer kraftfulla steg för att stärka den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruksmiljöer.

Bekanta dig med MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan och tillhörande material på slc.fi/bdfardplan.

Tilläggsinformation:
Mia Wikström, kommunikationschef, tfn 050 355 3213

Mer från SLC