SLC om rambudgeten: Regeringen försöker trygga jordbruket och försörjningsberedskapen

I ramförhandlingarna om planen för de offentliga finanserna 2025–2028 har regeringen identifierat jordbrukets svåra ekonomiska situation och påför inga nya inbesparingar eller direkta kostnadshöjningar på jordbruket.

SLC - Mats Nylund SLC9887 Edit beskuren
Foto: SLC

På Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC bedömer ordförande Mats Nylund att regeringen i rambudgeten har identifierat jordbrukets svåra ekonomiska situation och det faktum att lönsamhetsläget är besvärligt på många gårdar.

– Som jag ser det har regeringen gjort det strategiska valet att försöka trygga det finländska jordbruket och försörjningsberedskapen från riktade balanseringsåtgärder i ramförhandlingarna. Det är en klok prioritering som också ger anledning till ödmjukhet när vi vet att inga åtgärder har varit uteslutna i förhandlingarna om budgetramarna och att regeringen har enats om åtstramningsåtgärder i form av nedskärningar och skattehöjningar på totalt cirka 3 miljarder euro, säger Nylund.

Nylund påminner om att för alla de grupper som är beroende av samhällsöverföringar i någon form – även för jordbrukarna – är det centralt att den offentliga ekonomin är i balans.

– Det är avgörande att vi får Finlands ekonomi på fötter och skapar en hållbar offentlig ekonomi på längre sikt. Det gagnar finländarna och det gagnar lantbrukarna, säger Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191

Tiedote suomeksi

Mer från SLC