SLC & SLC Nyland Itäradasta: Maanomistajien omaisuudensuoja infrahankkeissa ja kaavoituksessa on turvattava

Jo suurten infrastruktuurihankkeiden suunnittelun aloittamisella voi olla merkittäviä seurauksia maanomistajille. SLC ja SLC Nyland korostavat, että omistusoikeus on turvattu Suomen perustuslaissa ja se on suomalaisen yhteiskunnan kulmakivi. Niin kauan kun suuren infrahankkeen hankerahoitus on epävarmaa ja sen toteutuminen kyseenalaista, on syytä olla hyvin pidättyväinen suunnitteluprosessin käynnistämisessä ylipäätään.

SLC - RJT 1901395 landsbygd landskap webb

Laajojen hankkeiden suunnitteluprosessien aloittamisessa tulisi olla hyvin pidättyväinen, jos rahoitus ja toteutus ovat epävarmoja. Tätä korostavat maanviljelijöitä, metsänomistajia ja maanomistajia edustavat järjestöt SLC ja SLC Nyland pääkaupunkiseudun ja Porvoon sekä Itä-Suomen välisen Itäradan ratayhteyden suunnitteluun liittyen.

– Seuraukset maanomistajille, joiden tilakeskus tai asuinrakennus sijaitsee suunnittelualueella, voivat olla hyvin merkittäviä jo siitä syystä, että suunnittelu on aloitettu. Kun suunnitteluprosessi käynnistyy, ne, jotka ovat suunnittelukäytävän alueella, voivat käytännössä saada rakennuskiellon, joka ulottuu vuosikymmenien päähän tulevaisuuteen, sanoo SLC-keskusliiton puheenjohtaja Mats Nylund.

– Jos karttaan ja suunnitelmaan on merkitty linja, maanomistajan mahdollisuuksia kehittää maataan on rajoitettu niin kauan kuin varaus on voimassa. Jos et voi rakentaa, eikä kukaan halua ostaa maatilaasi ja rakennuksiasi käynnissä olevan suunnittelun vuoksi, tilan kehittäminen pysähtyy, Nylund toteaa.

On tärkeää, että maanomistajien oikeuksia ja omaisuuden suojaa kohdellaan kunnioittavasti ja asianmukaisesti Suomen perustuslain hengen ja kirjaimen mukaisesti.

– Monet maanomistajat eri puolilla maata kokevat, että suurten yhdyskuntarakennushankkeiden toteuttajat ovat sitä mieltä, että kun reitti kulkee vain maanviljelijöiden maan yli, se ei ole niin kovin haitallinen. Maa- ja metsätalousmaata ei ole loputtomasti tarjolla. Suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuu välittömiä seurauksia maanomistajille, sanoo SLC Nylandin tuottajaliiton puheenjohtaja ja SLC:n ympäristö- ja maapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Thomas Antas.

– Meille maanomistajille ja yrittäjille ennakoiva yhdyskuntasuunnittelu on tärkeää, mutta on olemassa vain vähän hyviä keinoja suojella maatilakeskuksia ja asuinrakennuksia kohtuuttomilta seurauksilta, kun suunnittelu alkaa. Jos hankkeen rahoitus ja toteutus on epävarmaa, on oltava hyvin pidättyväinen suurten infrastruktuurihankkeiden suunnitteluprosessien käynnistämisessä ylipäätään, Antas sanoo.

Lisätietoja:
Mats Nylund, keskusliiton puheenjohtaja, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., puh 050 512 2191
Thomas Antas, tuottajaliiton puheenjohtaja, SLC Nyland r.f., puh 050 307 9919

Mer från SLC