Lite nytt EU-stöd till jordbrukrana

Bryssel 14.03.2016, 20:06

Politik

Bönder, kor och grisar stod på vakt utanför då EU:s jordbruksministrar möttes i Bryssel på måndagen för att försöka råda bot på problemen i branschen.
Men några stora summor nya stöd till de krisdrabbade bönderna kom ministrarna inte med.
Jordbruksminister Kimmo Tiilikainen (C), som representerade Finland på mötet, sade att en god nyhet för de finländska jordbruken är att man siktar på att betala ut höjda förskottsunderstöd från och med hösten.
- Även om det inte fattades något slutligt beslut om detta så börjar vi i Finland bereda saken utgående från det, sade Tiilikainen.
Tiilikainen tillade att situationen för de jordbrukare som är i den allra svåraste kassakrisen kan få hjälp av att det högsta tillåtna krisstödet per gård kan betalas ut fördubblat i framtiden. Ett nationellt stöd på 30 000 euro kan betalas ut under tre år.
- Men inte heller i det här fallet fattades något slutgiltigt beslut. Det visar hur svårt det är att fatta beslut på EU-nivå, sade Tiilikainen.

Överproduktionen måste minska

Jordbrukskommissionären Phil Hogan meddelade att EU-kommissionen är redo att tillåta att produktionen av mjölk begränsas för att minska på problemet med överutbudet. Begränsningen ska vara tillfällig och bygga på frivilliga avtal.
Finland är redo att överväga åtgärder som begränsar mjölkproduktionen i syfte att få en bättre balans mellan efterfrågan och utbud.
Medlemsländerna är ingalunda eniga i frågan. Bland annat Danmark, Nederländerna och Irland motsätter sig produktionsbegränsningar eftersom deras marknader förblivit konkurrenskraftiga.
EU har under de senaste åren beviljat jordbruksproducenterna olika former av krisstöd på grund av marknadsstörningar. I höstas beviljades branschen ett stödpaket på 500 miljoner euro, vara nio miljoner tillföll Finland. (FNB)

FNB

Mer från SLC