Mjölkproduktion - jordbrukets ryggrad

SLC - DSC 0651

Världens godaste mjölk

I Finland konsumerar vi mest mjölkprodukter i hela världen. Vilken lycka att vårt land passar så bra för just mjölkproduktion.  

Vår finländska matproduktion påverkas av vårt nordliga läge och arktiska klimat. Ju längre norrut man åker i vårt land desto svårare blir det att odla spannmål. Däremot kan vall odlas även norröver. Vall blir till foder för korna och i längden till god mjölk och andra mejeriprodukter.   

Finland är ett riktigt mjölkland och vår mjölkkonsumtion per person är störst i hela världen, 361 kilo per år. År 2016 fanns det 7 285 mjölkgårdar i Finland och totalt cirka 282 000 mjölkkor. Den genomsnittliga mjölkproduktionen per ko var cirka 8 200 kilo år 2014. De flesta mjölkkorna i Finland är av rasen Ayrshire eller Holstein, men det finns även andra raser så som Östfinsk, Västfinsk och Nordfinsk boskap. 

Vår finländska mjölkproduktion är i stort sett koncentrerad till de norra och östra delarna av landet, men det finns många mjölkgårdar också i södra Finland. Om du rör dig i skärgården i Åboland eller på Åland om somrarna kan du kanske få se kor på holmarna. Då är de på naturbete, vilket bidrar till att upprätthålla biologisk mångfald och kulturlandskap.  

Vi inom SLC vill ha mjölk och mejeriprodukter från finländska gårdar och kor även i framtiden. Därför arbetar vi på SLC för att det ska vara möjligt att vara mjölkproducent, för goda arbetsförhållanden på gårdarna, för friska och välmående djur och gårdar som bidrar till både folkhälsa, sysselsättning och naturvård. 

Läs per om den finländska mjölkproduktionen på luke.fi

Yrkesskicklighet ger välmående djur och god mjölk

Bakom våra goda finländska mjölk ligger mycket arbete och stora satsningar på djurens välbefinnande. Korna är idisslare och helt beroende av att mikroorganismerna, som lever i förmagarna, mår bra. Därför är också utfodringen av nötkreaturen en väsentlig del av mjölkproduktionen och hela gårdens verksamhet. Foder av god kvalité i tillräcklig mängd samt vid rätt tidpunkter gör att korna mår bra och producerar god mjölk. I regel får våra finländska kor äta vallfoder som är odlad och producerad på den egna gården. Det är tryggt för både korna, bonden och i längden för oss som dricker den goda mjölken.

De beslut som bonden gör beträffande utfodringen inverkar i hög grad på arbets- och maskinkostnaderna. Detsamma gäller för valet av typ av mjölkningssystem. En mjölkgård kräver en god verksamhetsomgivning som fungerar för både människa och djur. I samband med ladugårdsinvesteringar inverkar dessa även på hur ladugården planeras och därigenom på byggkostnaderna. Byggnaderna och systemet för utfodringen samt mjölkningen påverkar verksamheten i årtionden framöver. 

Regelbundenhet viktigt för djuren

Regelbundenhet kan sammanfatta livet på en gård med mjölkkor. Djuren är känsliga för förändringar och därför ska utfodringen fungera pålitligt i alla situationer. Omgivningen och hanteringen är lugn. Korna vilar när de inte äter.

Av det finländska mjölkkorna vistas närmare 70 procent sina somrar ute på bete, vilket bidrar till de öppna kulturlandskapen. Under 20 procent av mjölkkorna lever inomhus året om och då i regel i lösdriftsladugård. Av mjölkkorna hålls 58 procent i lösdriftsladugårdar (2016).

Vill du veta mer?

SLC har många sakkunniga i frågor gällande mjölkproduktion och du är välkommen att ta kontakt med t.ex. SLC:s mjölksamarbetsgrupp och dess medlemmar. 

Titta in hos Kickan - en av våra fina mjölkproducenter

Mer från SLC