Medlemskap i SLC

SLC - Dsc 1654

SLC bevakar de svenskspråkiga jordbrukarnas, skogsägarnas och landsbygdsföretagarnas intressen.

Som medlem i SLC stöder du producentorganisationens arbete för hela landsbygdens och jord- och skogsbrukets utveckling och välmående. Vi ger dig den bästa sakkunskapen, intressebevakningen och vi ger dig möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för dig.

Som medlem får du ta del av organisationens sakkunskap, intressebevakning och får möjlighet att påverka i för dig viktiga frågor. Medlemskapet ger även samhörighet med andra inom branschen samt ger möjlighet till samverkan med andra landsbygdsföretagare. Som medlem får du även SLC:s tidning Landsbygdens folk som utkommer varje fredag samtidigt som du får tillgång till övriga medlemsförmåner i form av SLC:s rådgivning samt rabatt på varor och tjänster.

Vill du vara med och stöda den finlandssvenska landsbygdens intressen är du varmt välkommen att ansluta sig som medlem i SLC. Du behöver alltså inte vara lantbrukare för att bli medlem och stöda den inhemska matproduktionen.

Som SLC-medlem är du medlem i en lokalavdelning eller i en skogsvårdsförening som finns på ditt område. De fyra producentförbunden ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅPF har totalt 53 lokalavdelningar på lokal nivå och cirka 9 500 medlemmar i form av aktiva jordbrukare och stödande medlemmar. De fem skogsvårdsföreningarna Skogsvårdsföreningen Österbotten, Skogsvårdsföreningen Skogsreviret, Väståbolands Skogsvårdsförening, Jeppo skogsvårdsförening och Ålands skogsvårdsförening har totalt cirka 17 600 skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC