Lokalavdelningar

Producentförbunden har sammanlagt 53 lokalavdelningar i de finlandssvenska kommunerna i landet, varav 33 i ÖSP, 16 i SLC Nyland, 3 i SLC Åboland och 1 i ÅPF.

Lokalavdelningar bör vara registrerade föreningar och verka enligt gällande Föreningslag (1989/503). 

Varje lokalavdelning ska ha en stadga som berättar om dess ändamål och uppgift samt inom vilka ramar som dessa skall förverkligas. 

En medlemsgård är medlem i den lokalavdelning som är verksam på det egna området. En medlemsgård kan även vara medlem i flera lokalavdelningar beroende på om den bedriver aktiv odling på flera lokalavdelningars områden. 

I regel koncentreras lokalavdelningarnas medlemsmöten och beredningen till dessa till vinterhalvåret, november-april, beroende på hur stadgarna är formulerade och huruvida man håller ett eller två föreningsmöten under året. Lokalavdelningarna håller i det stora hela endast ett föreningsmöte under året och det hålls i regel i februari-mars.  

ÖSP:s lokalavdelningar SLC Nylands lokalavdelningar SLC Åbolands lokalavdelningar ÅPF:s lokalavdelningar

Mer från SLC