Spårbarhet

SLC - 17159316 1468404703209736 2354067518787794084 O

Ursprungsmärkning är A och O

Tack vare att den finländska matkedjan är kort och av första klass är det lätt att spåra de finländska produkternas ursprung ända till gårdsnivå. För att underlätta konsumenternas val i butiken är det viktigt att det finns tillräcklig produktinformation och tydlig ursprungsmärkning som är enkel att känna igen och tyda. 

Producenternas krav är att det ur produkternas varudeklaration framgår ursprungsland både när det gäller bas- och förädlade livsmedel eftersom konsumenterna har rätt att känna till matens ursprung. 

Undersökningar visar att de finländska konsumenterna vill få mera information om varifrån råvarorna kommer. För att ännu tydligare gentemot handeln och restauranger markera behovet av konsumentupplysning om matens ursprung uppmanar SLC konsumenter till aktivitet i t.ex. mataffären och i lunchrestaurangen. Våga fråga varifrån maten kommer helt enkelt. 

Gott från Finland-märket och hjärtbladsmärket Rent inhemsk är symboler för inhemska livsmedel, som hjälper konsumenter att känna igen livsmedel av finländskt ursprung. Vissa företag märker även t.ex. köttets ursprung med producentens namn på förpackningen.

Gott från Finland

Gott från Finland-märket är ett ursprungsmärke för finländska förpackade livsmedel. Märket är frivilligt och kan användas av livsmedelsproducenter som tillverkar sina produkter i Finland av finländska råvaror och som är medlemmar i Föreningen Matinformation rf som äger och administrerar märket. Gott från Finland-märket får användas tryckt på produktförpackningen eller etiketten på livsmedel som är tillverkade och förpackade i Finland och som innehåller minst 75 procent finländska råvaror. Kött, fisk, ägg och mjölk i produkten måste däremot vara 100 % finländska.

Rent inhemsk

Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s hjärtbladsmärke Rent inhemsk är ett varumärke för finländska trädgårdsprodukter, d.v.s. grönsaker, bär, frukter, blommor och plantprodukter samt matpotatis. Hjärtbladsmärket garanterar att en produkt är 100 procent inhemsk och visar att en produkt uppfyller kraven för 1:a klass. Odlare och packerier som använder märket på sina produkter har tecknat ett avtal med Inhemska Trädgårdsprodukter rf om rätten att använda hjärtbladsmärket. I avtalet förbinder sig odlarna och packerierna att följa riktlinjerna för kvalitetsodling, där man fäster extra uppmärksamhet på produktionens miljöeffekter, personalens välbefinnande och produkternas säkerhet.

Läs det finstilta på förpackningar

Eftersom alla finländska livsmedelstillverkare inte nödvändigtvis använder Gott från Finland-märket kan man också få kännedom om köttets ursprungsland genom att noggrant läsa en förpacknings innehållsförteckning och etikett. Men alltid är ursprunget inte solklart eller tydligt utmärkt. 

Sedan 2016 har det i Finland funnits krav i lagstiftningen (nationell förordning) att uppge ursprungsland för kött i färdigförpackade livsmedel som är tillverkade i Finland. Samma krav finns även på att uppge ursprungslandet för mjölk som används som ingrediens i mjölk och mejeriprodukter som är tillverkade i Finland. Detta krav om ursprungsmärkning har dock inte varit möjligt att tillämpa för köttprodukter tillverkade på andra håll i världen. 

Ny EU-förordning om ursprungsmärkning 2020

Från den 1 april 2020 träder en ny EU-förordning i kraft i hela EU som förbättrar konsumenternas möjlighet att få reda på varifrån maten kommer. Den innebär att ursprungslandet för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges på livsmedelsförpackningar. Förordningen gäller alla slags livsmedel, inte bara kött, vilket är ett steg i rätt riktning när det gäller att visa varifrån maten kommer.

Förordningen innebär att om den primära ingrediensen kommer från ett annat land än själva slutprodukten ska ursprungslandet för den primära ingrediensen också anges. Alternativt kan det anges att den primära ingrediensen inte kommer från  livsmedlets angivna ursprungsland. Syftet med detta krav är att se till att konsumenten inte vilseleds när det gäller livsmedlets och ingrediensernas rätta ursprungsland. Om ursprungslandet för den primära ingrediensen är detsamma som för livsmedlet, behöver ursprungslandet för den primära ingrediensen inte anges separat. Om till exempel Finland har uppgett att bröd som tillverkats av finskt rågmjöl har sitt ursprung i Finland, behöver ursprungslandet för råg som används som primär ingrediens inte anges separat.

Primär ingrediens avser en eller flera ingredienser som utgör mer än 50 procent av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets namn. Den primära ingrediensen kan också vara en sammansatt ingrediens, till exempel jordbrukssylt. Livsmedlet kan också innehålla flera primära ingredienser. Aktören definierar själv vad som är livsmedlets primära ingrediens.

Gemensam ursprungsmärkning i EU är målet - nationella förordningar kompletterar EU-lagstiftning

Finland har i flera sammanhang föreslagit att bestämmelser om ursprungsmärkning av livsmedel i första hand borde utfärdas i EU-lagstiftningen. Harmoniserade bestämmelser skulle ge en konsekvent tillämpning av kraven i alla EU-medlemsländer. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen gällande ursprungsmärkning inte tidigare gick framåt på ett önskat sätt gick Finland redan 2016 genom nationell förordning in för ursprungsmärkning av kött i färdigförpackade livsmedel samt för mjölk som används som ingrediens i mjölk och mejeriprodukter tillverkade i Finland. 

Den EU-förordning som ska tillämpas från april 2020 motsvarar inte till alla delar de krav på ursprungsmärkning som Finland har arbetat för under de senaste åren. Därför har jord- och skogsbruksministeriet sänt ett förslag till kommissionen om att den nationella förordningens giltighetstid ska förlängas till slutet av april 2021. 

Fram till slutet av april 2021 gäller också jord- och skogsbruksministeriets förordning som förpliktar restauranger att skriftligen ange ursprungslandet för kött som används som råvara i måltider på serveringsställen.

Finland fortsätter att gentemot EU driva utvidgade krav på ursprungsmärkning i EU-lagstiftningen. 

Mer från SLC