Bakgrund

SLC - Slcs Organisationsdagar 1952

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. bildades den 7 december 1945 av de fyra landskapsförbunden Nylands svenska producentförbund NSP, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅSP och Ålands producentförbund ÅPF.

Den svenskspråkiga landsbygdens organisering startade redan år 1925, då producentorganisationen Allmogeförbundet etablerades i det svenskspråkiga Nyland. Förbundet hade till en början politiska ambitioner men år 1928 ändrades stadgarna till att gälla endast producenternas ekonomiska och sociala frågor, och samtidigt bytte förbundet namn till Svenska Lantbruksproducenternas Förbund r.f. som sedermera kom att bli Nylands svenska lantbruksproducentförbund år 1945. Ett liknande förbund grundades år 1935 i Österbotten, och fick namnet Svenska Lantbruksproducenternas förbund i Österbotten. År 1939 instiftades såväl Åbolands lantbruksproducentförbund som Ålands lantbruksproducentförbund.

Samarbetet mellan de självständiga förbunden kom igång väldigt tidigt och redan 1941 etablerades en centraldelegation, som trots förväntningarna inte motsvarade behovet. Därmed gjordes en omorganisering år 1945. Syftet med den var att producenterna skulle vara direkt medlemmar i organisationen och i april 1945 grundades de fyra landskapsförbunden. I december samma år bildade dessa Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, som hade sitt första verksamhetsår 1946.

Vid ingången av 2016 fick SLC fem nya medlemmar då även Skogsvårdsföreningen Österbotten, Södra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårdsförening och Jeppo skogsvårdsförening blev medlemmar i SLC. Från och med 2018 är även Ålands skogsvårdsförening medlem i SLC.

SLC:s historik presenterar 75 år av intressebevakning

Under förbundskongressen den 29-30 juni 2022 presenterades SLC:s historik "75 år av intressebevakning – för dräglig lön, för gård, för hem och frihet". Historiken berättar om SLC:s 75-åriga historia under åren 1945–2021 samtidigt som den parallellt också redogör för det finska samhällets förändring.

Historiken följer lantbrukarorganisationen genom de första årtiondena av reglerade marknader och lantbruksinkomstförhandlingar fram till dagens verklighet med öppna marknader inom EU och stödbyråkrati.

Läs mer om SLC:s historik Beställ historiken i SLC:s webbshop

Mer från SLC