Välmående

SLC - Slc Lapptrask Web 8

Det är inte bara odlingarna, produktionsdjuren och skogen som behöver god skötsel och välmående. Även bonden och landsbygdsföretagaren behöver ta hand om sig och sin hälsa för att orka i arbetet.

Landsbygdens stödpersonsnätverk erbjuder stödpersoner och samtalshjälp om du behöver någon att tala med. Via Semesterstöd kan personer som har ett motiverat behov av semester och rekreation ansöka om semesterstöd.

Via LPA:s projekt Ta hand om bonden kan lantbruksföretagare få avgiftsfri och förtroendefull hjälp när den mentala energin eller de ekonomiska resurserna är hårt prövade. Genom att ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA kan jordbrukaren skaffa tjänster inom t.ex. social- och hälsovård, ekonomi eller juridik till ett värde av högst 500 euro.

SLC och medlemsförbunden ordnar även bl.a. Måbra-dagar, rehabiliteringskurser och utbildning för tidigt ingripande. Aktuell kursinformation hittas i Landsbygdens Folk och under Evenemang. För mera information om SLC:s kurser och utbildningar, ta kontakt med SLC:s informatör 09 5860 460, info@slc.fi eller ditt eget landskapsförbund.

Stödperson Ta hand om bonden Semesterstöd Kurser om välmående Hjälp vid kriser

Mer från SLC