Producentförbund

SLC har nio medlemsförbund, varav fyra producentförbund. Våra fyra producentförbund har självständig verksamhet i regionerna och bevakar sina medlemmars och den regionala landsbygdsbefolkningens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Därtill har SLC fem skogsvårdsföreningar som medlemmar.

Mer från SLC