Material om lantbruket i Finland

För medlemmar om hållbar rekrytering

Avtalsmodeller

Som SLC-medlem har du tillgång till centralförbundets avtalsmodeller. När det gäller stora projekt och arrendeavtal är det alltid bra att anlita juridisk hjälp. För t.ex. arrenden för solkraftparksprojekt kan modellavtal också fungera som diskussionsunderlag för vilka aspekter som behöver beaktas i markarrendekontrakt. Sakkunnighjälp i markägar- och arrendefrågor vid t.ex. solkraftparksprojekt ger bl.a. Arvolex.

För medlemmar: Modell för markarrendekontrakt och information gällande solkraftspark ur markägarperspektiv

 • Se inspelningen av solkraftswebbinariet 23.1.2024

  Inloggning krävs
 • Modell: markarrendekontrakt för solkraftspark (2023)

  Inloggning krävs
 • IBV Suomis presentation på SLC:s solkraftswebbinarium 23.1.2024

  Inloggning krävs
 • Värderingscentralens/Arvolex presentation på SLC:s solkraftswebbinarium 23.1.2024

  Inloggning krävs

För medlemmar: arrendeavtal

 • Arrendeavtal för jordbruksändamål

  Inloggning krävs
 • Jaktarrendeavtal

  Inloggning krävs

För medlemmar: rekommendationsavtal för jordkabelprojekt

 • Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (svenska)

  Inloggning krävs
 • Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (finska)

  Inloggning krävs
 • Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (engelska)

  Inloggning krävs

För medlemmar: rekommendationsavtal för rätt att använda ledningsområde

 • Rekommendationsavtal om rätt att använda ledningsområde

  Inloggning krävs

För medlemmar om enskilda vägar

 • Anmälan om väglagets beslut

  Inloggning krävs
 • Avtal om användning av väg

  Inloggning krävs
 • Grunduppgifter för vägenhetsberäkning

  Inloggning krävs
 • Väghandbok: Förvaltning av enskilda vägar

  Inloggning krävs

För medlemmar om markägande

 • Markägarens handbok (2014)

  Inloggning krävs

För medlemmar om media & kommunikation

 • Se inspelningen av medieförmiddag 31.3.2023

  Inloggning krävs
 • Medieförmiddag med Jens Berg 31.3.2023, del 1 (presentation)

  Inloggning krävs
 • Medieförmiddag med Jens Berg 31.3.2023, del 2 (presentation)

  Inloggning krävs
 • Medieförmiddag med Jens Berg 31.3.2023, del 3 (presentation)

  Inloggning krävs
 • Guide till sociala medier

  Inloggning krävs
 • Riktlinjer för SLC:s kommunikation

  Inloggning krävs

För ditt och gårdens bästa