Landsbygdens Folk

SLC - Lf Lasare Liten

Tidningen Landsbygdens Folk är Finlands främsta landsbygdstidning på svenska och de finlandssvenska lantbruksproducenternas språkrör, som ges ut av SLC. Tidningen har kommit ut sedan april 1947. Fram till 1955 kom den ut varannan vecka och efter det har den kommit ut varje vecka. Sedan 2017 ingår bilagan Lantmän och Andelsfolk som en integrerad del av LF. Utgivningsdagen är fredag.

LF skriver om allt som har anknytning till jord- och skogsbruksfrågor och även allmänna frågor som berör landsbygden. LF:s strävan är att vara nära den enskilda landsbygdsbon.

LF ingår i SLC-medlemmarnas medlemsavgift. Det kan du läsa mer om här.

www.landsbygdensfolk.fi Annonsera i LF?

Vill du veta mera? Tveka inte att ta kontakt med LF-redaktionen eller annonsavdelningen

Mer från SLC