Mavi: Jordbruksinvesteringarna tar ny fart

Årets första ansökningsomgång för investeringsstöd till jordbruket var exceptionellt livlig. I januari-mars ansökte jordbrukarna om stöd för fler än 900 investeringar när antalet ansökningar under den föregående ansökningsomgången var cirka 400. En orsak till det stora antalet ansökningar den här tiden på året är att jordbrukarna har för avsikt att börja genomföra de här investeringarna inkommande sommar. Ansökningsmängden var ändå exceptionellt stor jämfört med tidigare år. 

Totalt ansöktes om cirka 60 miljoner euro i understöd och cirka 66 miljoner euro i räntestödslån. Mjölkgårdarna och köttboskapsuppfödarna stod för ungefär hälften av det ansökta eurobeloppet.  I antal räknat hänför sig cirka en tredjedel av alla ansökta stöd till täckdikning. Svingårdarnas investeringar är få och gäller små investeringar, medan viljan att investera i slaktfjäderfähushållning är större. 

Betalningarna kör i gång med fart
Utbetalningarna av tidigare ansökta investeringsstöd har inletts denna vecka. Hittills har över 600 000 euro betalats ut. Bland de första utbetalningarna finns det flera stora investeringar.

Jordbrukarna har från och med mars ansökt om utbetalningar i snabb takt: betalningsansökningarna är 220 stycken, varav ungefär hälften just nu antingen handläggs av myndigheterna eller redan är i skedet för utbetalning. Datum för utbetalning av investeringsstöd till en jordbrukare som ansökt om stödet beror på i vilket skede handläggningen är. NTM-centralerna kan ha ett varierande antal ansökningar att handlägga, vilket också inverkar på hur fort betalningshandläggningen framskrider. Investeringsstöden söks och handläggs med datasystemet Hyrrä som Landsbygdsverket administrerar. 

Högre stödprocenter för jordbruksinvesteringar
Stödnivåerna för investeringsstöd har nu höjts för att sätta fart på investeringarna och NTM-centralerna har från och med 20.4 kunnat bevilja investeringsstöd enligt de förhöjda stödnivåerna. Investeringsstödet för täckdikning höjdes från 30 % till 35 % och vid reglerbar dränering från 35 % till 40 %. Stödprocenterna för investeringar som främjar miljöns tillstånd och djurens välbefinnande har stigit från 30 % till 35 %. Stödnivån för investeringar i energiproduktion steg från 35 % till 40 %.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Esko Leinonen
0295 31 2402
fornamn.efternamn@mavi.fiMer från SLC